Your cart

Your cart is empty

KUP TERAZ

PRZEGLĄD

Ta witryna jest obsługiwana przez firmę Copycat Fragrances. W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do zapachów Copycat. Copycat Fragrances oferuje tę witrynę internetową, łącznie ze wszystkimi informacjami, narzędziami i usługami dostępnymi w tej witrynie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania przez Ciebie wszystkich warunków, zasad i zawiadomień tu podanych.

Odwiedzając naszą witrynę i/lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą „Usługę” i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków („Warunki świadczenia usług”, „Warunki”), w tym tych dodatkowe warunki i zasady, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępne za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki korzystania z usługi mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym między innymi użytkowników przeglądarek, dostawców, klientów, sprzedawców i/lub autorów treści.

Proszę uważnie przeczytać niniejsze Warunki świadczenia usług przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny internetowej lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami tej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z jakichkolwiek usług. Jeśli niniejsze Warunki świadczenia usług są traktowane jako oferta, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków świadczenia usług.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do bieżącego sklepu również podlegają Warunkom świadczenia usług. W każdej chwili możesz zapoznać się z najnowszą wersją Warunków świadczenia usług na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikację aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie ze strony internetowej lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany na platformie Shopify Inc. Udostępniają nam platformę handlu elektronicznego online, która pozwala nam sprzedawać Państwu nasze produkty i usługi.

ROZDZIAŁ 1 - WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO

Wyrażając zgodę na niniejszy Regulamin, oświadczasz, że jesteś co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że jesteś osobą pełnoletnią pełnoletniość w Twoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraziłeś zgodę na umożliwienie dowolnej osobie niepełnoletniej pozostającej na Twoim utrzymaniu korzystania z tej witryny.
Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów ani nie możesz, korzystając z Usługi, naruszać jakichkolwiek przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).
Nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.
Naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

ROZDZIAŁ 2 – WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek z dowolnego powodu i w dowolnym momencie.
Rozumiesz, że Twoje treści (z wyłączeniem danych karty kredytowej) mogą być przesyłane w formie niezaszyfrowanej i obejmować (a) transmisję w różnych sieciach; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie się do wymagań technicznych sieci lub urządzeń łączących. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.
Użytkownik zgadza się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub jakichkolwiek kontaktów na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej naszego pozwolenia.
Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze Warunki.

ROZDZIAŁ 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały zawarte w tej witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach znajdujących się na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.
Ta witryna może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne niekoniecznie są aktualne i służą wyłącznie celom informacyjnym. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian w naszej witrynie.

ROZDZIAŁ 4 - MODYFIKACJE USŁUGI I CEN

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub dowolnej jej części lub treści) w dowolnym momencie i bez powiadomienia.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej osoby trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

ROZDZIAŁ 5 – PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem witryny internetowej. Te produkty lub usługi mogą być dostępne w ograniczonych ilościach i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrotów.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej odwzorować kolory i zdjęcia naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie jakichkolwiek kolorów na monitorze komputera będzie dokładne.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług dowolnej osobie, regionowi geograficznemu lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnego produktu w dowolnym momencie. Jakakolwiek oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub usługi złożona na tej stronie jest nieważna, jeśli jest zabroniona.
Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania ani że jakiekolwiek błędy w Usłudze zostaną poprawione.

ROZDZIAŁ 6 – DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI ROZLICZENIOWYCH I KONTA

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia dowolnego zamówienia złożonego u nas. Możemy według własnego uznania ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tę samą kartę kredytową i/lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłki. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia możemy podjąć próbę powiadomienia Cię, kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszej wyłącznej oceny wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

Wyrażasz zgodę na podanie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupach i koncie w przypadku wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Wyrażasz zgodę na niezwłoczne aktualizowanie swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Więcej szczegółów można znaleźć w naszej Polityce zwrotów.

ROZDZIAŁ 7 – NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie monitorujemy, nie mamy żadnej kontroli ani informacji.
Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi „takich, jakie są” i „w miarę dostępności”, bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub jakichkolwiek warunków i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z lub związanej z korzystaniem przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.
Jakiekolwiek korzystanie przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny odbywa się wyłącznie na Twoje własne ryzyko i według Twojego uznania i powinieneś upewnić się, że znasz i akceptujesz warunki, na których narzędzia są dostarczane przez odpowiedniego zewnętrznego dostawcę(-ów) ).
Możemy także w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem witryny internetowej (w tym udostępniać nowe narzędzia i zasoby). Takie nowe funkcje i/lub usługi również podlegają niniejszym Warunkom świadczenia usług.

ROZDZIAŁ 8 – LINKI STRON TRZECICH

Określone treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały pochodzące od stron trzecich.
Linki osób trzecich w tej witrynie mogą kierować użytkownika do witryn stron trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności oraz nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonanych w związku z witrynami internetowymi osób trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z politykami i praktykami stron trzecich oraz upewnienie się, że je rozumiesz, zanim zaangażujesz się w jakąkolwiek transakcję. Reklamacje, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów podmiotów trzecich należy kierować do podmiotu trzeciego.

ROZDZIAŁ 9 - KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA

Jeśli na naszą prośbę przesyłasz określone zgłoszenia (np. zgłoszenia konkursowe) lub bez naszej prośby wysyłasz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to w Internecie, pocztą elektroniczną, pocztą, czy w inny sposób (łącznie „komentarze”), zgadzasz się, że możemy w dowolnym momencie, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać , przetłumacz i w inny sposób wykorzystaj na dowolnym nośniku wszelkie komentarze, które nam przekazujesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufności jakichkolwiek komentarzy; (2) zapłaty odszkodowania za wszelkie uwagi; lub (3) aby odpowiedzieć na wszelkie komentarze.
Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszają własność intelektualną którejkolwiek strony lub niniejsze Warunki usługi.
Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości ani innych praw osobistych lub majątkowych. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać materiałów oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obelżywych lub obscenicznych, ani żadnych wirusów komputerowych ani innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż ty lub w inny sposób wprowadzać w błąd nas lub osoby trzecie co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zamieszczane przez siebie komentarze i ich dokładność. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze opublikowane przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią.

ROZDZIAŁ 10 - DANE OSOBOWE

Przekazywanie przez Ciebie danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej Polityce prywatności. Aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

ROZDZIAŁ 11 – BŁĘDY, NIEDOKŁADNOŚCI I POMINIĘCIA

Czasami w naszej witrynie lub w Usłudze mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen i promocji , oferty, koszty wysyłki produktów, czas transportu i dostępność. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia) .
Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, zmieniania ani wyjaśniania informacji zawartych w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia stosowana w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna oznaczać, że wszystkie informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

ROZDZIAŁ 12 – ZABRONIONE UŻYWANIE

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach świadczenia usług, zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłaniania innych do podejmowania jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem lub uczestniczenia w nich; (c) naruszać jakiekolwiek międzynarodowe, federalne, prowincjonalne lub stanowe przepisy, zasady, prawa lub lokalne rozporządzenia; (d) naruszać lub łamać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, wykorzystywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, oczerniania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) przekazywania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może zostać wykorzystany w sposób wpływający na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) zbieranie lub śledzenie danych osobowych innych osób; (i) do spamowania, phishingu, farmacji, pretekstu, pająka, indeksowania lub skrobania; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) zakłócanie lub obchodzenie zabezpieczeń Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej witryny internetowej w przypadku naruszenia któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

ROZDZIAŁ 13 – WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne i wolne od błędów.
Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z usługi, będą dokładne i wiarygodne.
Wyrażasz zgodę na to, że od czasu do czasu możemy wyłączyć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie, bez powiadamiania Cię.
Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie lub niemożność korzystania z usługi odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem usługi są (o ile nie zostało to wyraźnie przez nas określone) dostarczane „takie, jakie są” i „w miarę dostępności” do użytku użytkownika, bez żadnych oświadczeń, gwarancji ani jakichkolwiek warunków, wyraźnych lub dorozumiane, w tym wszystkie dorozumiane gwarancje lub warunki dotyczące wartości handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszania praw.
W żadnym przypadku firma Copycat Fragrances, nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub karne , szkody szczególne lub następcze dowolnego rodzaju, w tym między innymi utracone zyski, utracone dochody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub jakiekolwiek podobne szkody wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności całkowitej lub innej , wynikające z korzystania przez Ciebie z jakiejkolwiek usługi lub jakichkolwiek produktów zakupionych za pomocą usługi, lub z tytułu jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez Ciebie z usługi lub dowolnego produktu, w tym między innymi za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w jakimkolwiek treści lub jakichkolwiek strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju powstałych w wyniku korzystania z usługi lub jakichkolwiek treści (lub produktów) opublikowanych, przesłanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem usługi, nawet jeśli zostali powiadomieni o takiej możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

ROZDZIAŁ 14 – ZABEZPIECZENIE

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić firmę Copycat Fragrances oraz naszą spółkę dominującą, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, dostawców usług, podwykonawcom, dostawcom, stażystom i pracownikom, nieszkodliwi od jakichkolwiek roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich, wnoszonych przez osoby trzecie w wyniku lub w wyniku naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów, do których się one odnoszą, lub Twojego naruszenie jakichkolwiek przepisów prawa lub praw osób trzecich.

ROZDZIAŁ 15 – ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie mimo wszystko wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawa, a część niewykonalna zostanie uznana za oddzieloną od niniejszego Regulaminu, ustalenie to nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych pozostałych postanowień.

ROZDZIAŁ 16 - ROZWIĄZANIE

Zobowiązania i odpowiedzialność stron zaciągnięte przed datą rozwiązania pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów.
Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują do momentu ich wypowiedzenia przez Ciebie lub przez nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub gdy zaprzestaniesz korzystania z naszej witryny.
Jeśli według naszego wyłącznego uznania nie dotrzymasz lub podejrzewamy, że nie dopełniłeś któregokolwiek warunku lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszelkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy włącznie; i/lub w związku z tym może odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

ROZDZIAŁ 17 – CAŁOŚĆ UMOWY

Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie oznacza zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.
Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie zasady i zasady działania opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi przez Ciebie, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikacja i propozycje, ustne lub pisemne, pomiędzy Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług).
Jakiekolwiek niejasności w interpretacji niniejszego Regulaminu nie będą interpretowane na niekorzyść autora.

ROZDZIAŁ 18 – PRAWO OBOWIĄZUJĄCE

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Ci Usługi, podlegają prawu Wielkiej Brytanii i zgodnie z nim będą interpretowane.

ROZDZIAŁ 19 - ZMIANY WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUG

Najnowszą wersję Warunków świadczenia usług możesz sprawdzić w dowolnym momencie na tej stronie.
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikację aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej witryny internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej lub Usługi lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.

ROZDZIAŁ 20 - WARUNKI PROGRAMU MOBILNEGO MARKETINGU WIADOMOŚCI SMS/MMS

Copycat Fragrances (zwana dalej „My”, „Nas”, „Nasz”) oferuje program do przesyłania wiadomości mobilnych („Program” ), z którego zgadzasz się korzystać i w którym uczestniczysz, zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z wiadomości mobilnych i Polityką prywatności („Umowa”). Decydując się na udział w którymkolwiek z naszych Programów lub uczestnicząc w nim, akceptujesz i zgadzasz się na niniejsze warunki, w tym między innymi zgodę na rozstrzyganie wszelkich sporów z nami w drodze wiążącego, wyłącznie indywidualnego arbitrażu, jak opisano szczegółowo w „Rozstrzyganiu sporów sekcja poniżej. Niniejsza Umowa ogranicza się do Programu i nie ma na celu modyfikowania innych Warunków ani Polityki prywatności, które mogą regulować relacje między Tobą a nami w innych kontekstach.

Rezygnacja użytkownika: Program umożliwia Użytkownikom otrzymywanie wiadomości SMS/MMS na telefon komórkowy po wyrażeniu zgody na uczestnictwo w Programie, na przykład za pośrednictwem formularzy rejestracyjnych online lub aplikacji. Niezależnie od metody wyrażenia zgody użytej do przyłączenia się do Programu, zgadzasz się, że niniejsza Umowa ma zastosowanie do Twojego udziału w Programie. Uczestnicząc w Programie, wyrażasz zgodę na otrzymywanie automatycznie wybieranych lub nagranych marketingowych wiadomości mobilnych na numer telefonu powiązany z Twoją zgodą i rozumiesz, że zgoda nie jest wymagana do dokonania jakichkolwiek zakupów u nas. Chociaż wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości wysyłanych za pomocą automatycznego wybierania numerów, powyższego nie należy interpretować jako sugerowania lub sugerowania, że ​​którakolwiek lub wszystkie nasze wiadomości mobilne są wysyłane za pomocą automatycznego systemu wybierania telefonicznego („ATDS” lub „automatyczny dialer”). Mogą obowiązywać stawki za przesyłanie wiadomości i danych.

Rezygnacja użytkownika: Jeśli nie chcesz dalej uczestniczyć w Programie lub nie wyrażasz już zgody na niniejszą Umowę, zgadzasz się odpowiedzieć STOP, ZAKOŃCZ, ANULUJ, Zrezygnuj z subskrypcji lub WYJDŹ na jakąkolwiek wiadomość mobilną od Nas w w celu rezygnacji z Programu. Możesz otrzymać dodatkową wiadomość mobilną potwierdzającą decyzję o rezygnacji. Rozumiesz i zgadzasz się, że powyższe opcje są jedynymi rozsądnymi metodami rezygnacji. Rozumiesz również i zgadzasz się, że jakakolwiek inna metoda rezygnacji, w tym między innymi wysyłanie wiadomości tekstowych innych niż te określone powyżej lub ustne żądanie jednego z naszych pracowników o usunięcie Cię z naszej listy, nie jest rozsądnym sposobem rezygnacji .

Obowiązek powiadomienia i zabezpieczenia się: Jeśli w dowolnym momencie zamierzasz zaprzestać używania numeru telefonu komórkowego użytego do subskrypcji Programu, co obejmuje anulowanie planu usług lub sprzedaż lub przeniesienie numeru telefonu na inną stronę wyrażasz zgodę na zakończenie procesu rezygnacji użytkownika opisanego powyżej przed zakończeniem korzystania z numeru telefonu komórkowego. Rozumiesz i zgadzasz się, że Twoja zgoda na to stanowi istotną część niniejszych warunków. Ponadto zgadzasz się, że jeśli przestaniesz używać swojego numeru telefonu komórkowego bez powiadomienia Nas o takiej zmianie, zgadzasz się, że będziesz odpowiedzialny za wszelkie koszty (w tym honoraria adwokackie) i zobowiązania poniesione przez Nas lub jakąkolwiek stronę pomagającą w dostarczanie wiadomości mobilnych w wyniku roszczeń osób fizycznych, którym później przypisano ten numer telefonu komórkowego. Ten obowiązek i umowa pozostają w mocy po anulowaniu lub rozwiązaniu umowy o uczestnictwo w którymkolwiek z naszych Programów.

Wyrażasz zgodę na zabezpieczenie, obronę i zabezpieczenie nas przed wszelkimi roszczeniami lub odpowiedzialnością wynikającą z niepowiadomienia nas o zmianie w przekazanych przez Ciebie informacjach, w tym przed wszelkimi roszczeniami lub odpowiedzialnością wynikającą z umowy konsumenckiej telefonicznej ustawa o ochronie, 47 u.SC § 227 i nast.lub podobnych przepisów stanowych i federalnych oraz wszelkich przepisów wydanych na ich podstawie, wynikających z naszej próby skontaktowania się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu komórkowego.

Opis programu: bez ograniczania zakresu Programu użytkownicy, którzy zdecydują się na przystąpienie do Programu, mogą spodziewać się otrzymywania wiadomości dotyczących marketingu i sprzedaży cyfrowych i fizycznych produktów, usług i wydarzeń.

Koszt i częstotliwość: mogą obowiązywać stawki za przesyłanie wiadomości i danych. Program obejmuje cykliczne wysyłanie wiadomości mobilnych, a w zależności od Twojej interakcji z nami okresowo mogą być wysyłane dodatkowe wiadomości mobilne.

Instrukcje pomocy: Aby uzyskać pomoc dotyczącą Programu, wyślij SMS o treści „POMOC” na numer, z którego otrzymałeś wiadomości, lub napisz do nas e-mail na adres copycatfragrances@hotmail.com. Pleapamiętaj, że użycie tego adresu e-mail nie jest akceptowalną metodą rezygnacji programu. Rezygnację należy złożyć zgodnie z procedurami określonymi powyżej.

Ujawnianie wiadomości MMS: Program będzie wysyłać wiadomości SMS TM (wiadomości kończące), jeśli Twoje urządzenie mobilne nie obsługuje wiadomości MMS.

Nasze wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji: Program jest oferowany w stanie „takim, w jakim jest” i może nie być dostępny we wszystkich obszarach przez cały czas oraz może nie działać dalej w przypadku wystąpienia problemu z produktem, oprogramowaniem, zakresem lub inne zmiany wprowadzone przez operatora sieci bezprzewodowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub błędy w odbiorze jakichkolwiek wiadomości mobilnych związanych z tym Programem. Dostarczanie wiadomości mobilnych zależy od skutecznej transmisji od Twojego dostawcy usług bezprzewodowych/operatora sieci i jest poza naszą kontrolą. T-Mobile nie ponosi odpowiedzialności za opóźnione lub niedostarczone wiadomości komórkowe.

Wymagania uczestnika: musisz posiadać własne urządzenie bezprzewodowe umożliwiające dwukierunkową komunikację, korzystać z uczestniczącego operatora sieci bezprzewodowej i być abonentem usługi bezprzewodowej z usługą wiadomości tekstowych. Nie wszyscy operatorzy telefonii komórkowej oferują usługi niezbędne do wzięcia udziału w programie. Sprawdź możliwości swojego telefonu, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące wysyłania wiadomości tekstowych.

Ograniczenia wiekowe: nie możesz korzystać z Platformy, jeśli nie masz mniej niż trzynaście (13) lat. Jeśli korzystasz z Platformy lub masz z nią kontakt i masz od trzynastu (13) do osiemnastu (18) lat, musisz mieć na to zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Korzystając z Platformy lub wchodząc w interakcję z nią, potwierdzasz i zgadzasz się, że nie masz mniej niż trzynaście (13) lat, jesteś w wieku od trzynastu (13) do osiemnastu (18) lat i masz zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie lub współdziałają z Platformą, lub są pełnoletnie w Twojej jurysdykcji. Korzystając z Platformy lub wchodząc w interakcję z nią, potwierdzasz również i zgadzasz się, że prawo właściwe obowiązujące w Twojej jurysdykcji zezwala Ci na korzystanie z Platformy i/lub współpracę z nią.

Treści zabronione: Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się nie przesyłać żadnych zabronionych treści za pośrednictwem Platformy. Zabronione treści obejmują:

– Wszelkie działania oszukańcze, oszczercze, zniesławiające, skandaliczne, zawierające groźby, nękanie lub prześladowanie;

– Treści budzące zastrzeżenia, w tym wulgaryzmy, nieprzyzwoitość, lubieżność, przemoc, bigoterię i nienawiść oraz dyskryminacja ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;

- Pirackie programy komputerowe, wirusy, robaki, konie trojańskie lub inny szkodliwy kod;

- Wszelkie produkty, usługi lub promocje, które są niezgodne z prawem w przypadku otrzymania takiego produktu, usługi lub ich promocji;

- Wszelkie treści, które implikują i/lub odwołują się do osobistych informacji zdrowotnych chronionych przez ubezpieczenie zdrowotne Ustawa o przenośności i odpowiedzialności („HIPAA”) lub ustawa o technologii informacyjnej w dziedzinie zdrowia na potrzeby zdrowia gospodarczego i klinicznego („ustawa „HITEC”); oraz

- Wszelkie inne treści zabronione przez Obowiązujące prawo w jurysdykcji, z której wiadomość została wysłana.

Rozstrzyganie sporów: W przypadku sporu, roszczenia lub kontrowersji pomiędzy Tobą a nami lub pomiędzy Tobą a Stodge, LLC d/b/a Postscript lub jakimkolwiek innym zewnętrznym usługodawcą działającym na podstawie W naszym imieniu do przesyłania wiadomości mobilnych w ramach Programu, wynikających lub związanych z federalnymi lub stanowymi roszczeniami ustawowymi, roszczeniami prawa zwyczajowego, niniejszą Umową lub jej naruszeniem, wypowiedzeniem, wykonaniem, interpretacją lub ważnością, w tym określeniem zakres lub możliwość zastosowania niniejszej umowy do arbitrażu, taki spór, roszczenie lub kontrowersja zostaną, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, określone w drodze arbitrażu w Wielkiej Brytanii przed jednym arbitrem.

Strony zgadzają się poddać spór wiążącemu arbitrażowi zgodnie z obowiązującymi w danym momencie Regulaminem arbitrażu handlowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego („AAA”). O ile niniejsze postanowienia nie stanowią inaczej, arbiter będzie stosować przepisy prawa materialnego Federalnego Okręgu Sądowego, w którym znajduje się główna siedziba firmy Copycat Fragrances, bez względu na normy kolizyjne. W ciągu dziesięciu (10) dni kalendarzowych od doręczenia stronie wniosku o arbitraż strony muszą wspólnie wybrać arbitra posiadającego co najmniej pięcioletnie doświadczenie na tym stanowisku oraz posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu sporu. Jeżeli strony nie uzgodnią wyboru arbitra w ciągu dziesięciu (10) dni kalendarzowych, strona może zwrócić się do AAA o wyznaczenie arbitra, który musi spełniać te same wymagania dotyczące doświadczenia. W przypadku sporu arbiter podejmie decyzję o wykonalności i interpretacji niniejszej umowy o arbitraż zgodnie z federalną ustawą o arbitrażu („FAA”). Strony zgadzają się również, że zamiast zwracania się do sądu o wydanie nakazu sądowego w trybie pilnym, będą miały zastosowanie przepisy AAA dotyczące nadzwyczajnych środków ochrony. Decyzja arbitra będzie ostateczna i wiążąca, a żadnej ze stron nie będzie przysługiwało prawo do odwołania, z wyjątkiem tych przewidzianych w sekcji 10 FAA. Każda ze stron ponosi swój udział w honorariach uiszczonych na rzecz arbitra i administracji arbitrażu; jednakże arbiter będzie miał prawo nakazania jednej ze stron zapłaty całości lub części takich opłat w ramach dobrze uzasadnionej decyzji. Strony postanawiają, że arbiter będzie uprawniony do zasądzania honorariów adwokackich jedynie w zakresie wyraźnie dozwolonym przez ustawę lub umowę. Arbiter nie będzie miał uprawnień do przyznania odszkodowań karnych, a każda ze stron niniejszym zrzeka się wszelkich praw do dochodzenia lub odzyskania odszkodowań karnych w związku ze sporem rozstrzygniętym w drodze arbitrażu. Strony zgadzają się na arbitraż wyłącznie na zasadzie indywidualnej, a niniejsza umowa nie zezwala na arbitraż zbiorowy ani jakiekolwiek roszczenia wnoszone jako powód lub członek grupy w jakimkolwiek postępowaniu arbitrażowym zbiorowym lub reprezentatywnym. Z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane przez prawo, ani strona, ani arbiter nie mogą ujawniać istnienia, treści ani wyników jakiegokolwiek arbitrażu bez uprzedniej pisemnej zgody obu stron, chyba że ma to na celu ochronę lub dochodzenie prawa. Jeżeli którykolwiek warunek lub postanowienie niniejszego paragrafu jest nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w jakiejkolwiek jurysdykcji, taka nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność nie ma wpływu na żaden inny warunek lub postanowienie niniejszego paragrafu ani nie unieważnia lub czyni niewykonalnym takiego warunku lub postanowienia w jakiejkolwiek innej jurysdykcji . Jeżeli z jakiegokolwiek powodu spór toczy się w sądzie, a nie w arbitrażu, strony niniejszym zrzekają się prawa do rozprawy z ławą przysięgłych. Niniejsze postanowienie dotyczące arbitrażu pozostaje w mocy w przypadku anulowania lub rozwiązania umowy o uczestnictwo w którymkolwiek z naszych Programów.

Postanowienia różne: gwarantujesz i oświadczasz Nam, że masz wszystkie niezbędne prawa, moc i upoważnienie do wyrażenia zgody na niniejsze Warunki i wykonywania wynikających z nich obowiązków, a żadne postanowienia niniejszej Umowy ani postanowienia dotyczące wykonywania takich zobowiązań nie będą miały wpływu naruszy przez Ciebie jakąkolwiek inną umowę lub obowiązek. Niewykonanie przez którąkolwiek ze stron jakichkolwiek praw przewidzianych w niniejszej Umowie nie będzie uważane za zrzeczenie się jakichkolwiek dalszych praw wynikających z niniejszej Umowy. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy okaże się niewykonalne lub nieważne, postanowienie to zostanie ograniczone lub wyeliminowane w minimalnym niezbędnym zakresie, aby niniejsza Umowa pozostała w pełnej mocy, skuteczności i wykonalności. Wszelkie nowe funkcje, zmiany, aktualizacje lub ulepszenia Programu podlegają niniejszej Umowie, chyba że wyraźnie określono inaczej na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany niniejszej Umowy. Wszelkie aktualizacje niniejszej Umowy będą Państwu przekazywane. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ma obowiązek okresowego przeglądania niniejszej Umowy i bycia świadomym wszelkich takich zmian. Kontynuując uczestnictwo w Programie po wprowadzeniu takich zmian, akceptujesz niniejszą Umowę ze zmianami.

ROZDZIAŁ 21 – DANE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Warunków świadczenia usług należy kierować do nas na adres info@copycatfragraces.co.uk

Zarejestrowany adres -
Jednostka 2
Dwór dworski
Manor Mill Lane
Leeds
LS11 8LQ