Jouw winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

SHOP NU

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Copycat Fragrances. Op de hele site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar Copycat Fragrances. Copycat Fragrances biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die op deze site beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en mededelingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, neemt u deel aan onze “Service” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar is via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en/of bijdragers aan inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door enig deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, heeft u geen toegang tot de website en kunt u geen diensten gebruiken. Indien deze Servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

DEEL 1 - VOORWAARDEN VOOR ONLINE WINKEL

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u de meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en u ons uw toestemming hebt gegeven om een ​​van uw minderjarige gezinsleden toe te staan ​​deze site te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
Je mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard verzenden.
Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

DEEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook service aan iemand te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) overdrachten via verschillende netwerken kan omvatten; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of de toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de service wordt aangeboden, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

DEEL 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet accuraat, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

DEEL 4 - WIJZIGINGEN AAN DE SERVICE EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of de inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

DEEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen een beperkte hoeveelheid hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op uw computermonitor accuraat is.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of rechtsgebied. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar dit verboden is.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander door u gekocht of verkregen materiaal aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

DEEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTUREER- EN ACCOUNTINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U gaat ermee akkoord om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account- en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

DEEL 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang bieden tot tools van derden waarover we geen toezicht houden, noch enige controle of input hebben.
U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden geleverd door de relevante externe leverancier(s) ).
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

DEEL 8 - LINKS NAAR DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die zijn uitgevoerd in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

DEEL 9 - GEBRUIKERSCOMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE INDIENINGEN

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verzendt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons creatieve ideeën verzendt, Met suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), stemt u ermee in dat we op elk moment, zonder beperking, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren , vertaal en gebruik anderszins op welk medium dan ook de opmerkingen die u naar ons doorstuurt. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een ​​vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.
We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken vaststellen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden.
U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen enkel recht van een derde partij schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op andere wijze misleiden over de herkomst van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij worden geplaatst.

DEEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Op uw indiening van persoonlijke gegevens via de winkel is ons Privacybeleid van toepassing. Om ons privacybeleid te bekijken.

DEEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die verband kunnen houden met productbeschrijvingen, prijzen, promoties , aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving onjuist is (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst). .
Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website, om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen te verzoeken onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) het schenden van internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, in diskrediet brengen, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze zullen of kunnen worden gebruikt en die de functionaliteit of werking van de Dienst of van een gerelateerde website, andere websites of internet zullen beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishen, pharmen, voorwendsels, spideren, crawlen of scrapen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen wegens overtreding van het verboden gebruik.

ARTIKEL 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
U gaat ermee akkoord dat wij de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving aan u.
U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van, of de onmogelijkheid om de service te gebruiken, op eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zullen Copycat Fragrances, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende , speciale schade of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, omzetverlies, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins , die voortvloeit uit uw gebruik van de diensten of producten die via de dienst zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die via de dienst wordt geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar wordt gesteld, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale omvang die door de wet is toegestaan.

DEEL 14 - VRIJWARING

U gaat ermee akkoord Copycat Fragrances en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, onschadelijk voor elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die daarin door middel van verwijzing zijn opgenomen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving. wet, en het niet-afdwingbare gedeelte wordt geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, een dergelijke vaststelling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele andere overige bepalingen.

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na de beëindiging van deze overeenkomst.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Als u naar ons eigen oordeel er niet in slaagt, of wij vermoeden dat u heeft gefaald, om te voldoen aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle tot en met de datum van beëindiging verschuldigde bedragen; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het onvermogen van ons om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, houdt niet in dat we afstand doen van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en beheersen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mag niet worden uitgelegd tegen de opsteller van de overeenkomst.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk.

ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.
We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

DEEL 20 - ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SMS/MMS MOBIEL BERICHTMARKETINGPROGRAMMA

Copycat Fragrances (hierna "Wij", "Ons", "Onze") biedt een mobiel berichtenprogramma aan (het "Programma" ), waarmee u akkoord gaat om deze te gebruiken en eraan deel te nemen, met inachtneming van deze Algemene voorwaarden voor mobiele berichten en het privacybeleid (de “Overeenkomst”). Door u aan te melden voor of deel te nemen aan een van onze programma's, aanvaardt u en gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot, uw akkoord om eventuele geschillen met ons op te lossen door middel van bindende, uitsluitend individuele arbitrage, zoals beschreven in de paragraaf 'Geschillenbeslechting'. ' hieronder. Deze Overeenkomst is beperkt tot het Programma en is niet bedoeld om andere Algemene Voorwaarden of het Privacybeleid te wijzigen die de relatie tussen u en Ons in andere contexten kunnen beheersen.

Opt-in door gebruiker: Met het Programma kunnen gebruikers mobiele SMS/MMS-berichten ontvangen door zich positief aan te melden voor het Programma, bijvoorbeeld via online of applicatiegebaseerde inschrijvingsformulieren. Ongeacht de aanmeldingsmethode die u heeft gebruikt om deel te nemen aan het Programma, gaat u ermee akkoord dat deze Overeenkomst van toepassing is op uw deelname aan het Programma. Door deel te nemen aan het Programma gaat u ermee akkoord automatisch gekozen of vooraf opgenomen mobiele marketingberichten te ontvangen op het telefoonnummer dat aan uw aanmelding is gekoppeld, en u begrijpt dat toestemming niet vereist is om een ​​aankoop bij ons te doen. Hoewel u ermee instemt om berichten te ontvangen die worden verzonden met behulp van een automatische kiezer, mag het voorgaande niet worden geïnterpreteerd als de suggestie of impliciete dat een of meer van onze mobiele berichten worden verzonden met behulp van een automatisch telefoonkiessysteem (“ATDS” of “autodialer”). Er kunnen bericht- en datatarieven van toepassing zijn.

Gebruiker afmelden: als u niet wilt blijven deelnemen aan het programma of niet langer akkoord gaat met deze overeenkomst, gaat u ermee akkoord om te antwoorden op elk mobiel bericht van ons in om u af te melden voor het Programma. Mogelijk ontvangt u een aanvullend mobiel bericht waarin uw beslissing om u af te melden wordt bevestigd. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de voorgaande opties de enige redelijke methoden zijn om u af te melden. U begrijpt ook en gaat ermee akkoord dat elke andere methode om u af te melden, inclusief maar niet beperkt tot het sms'en van andere woorden dan hierboven vermeld of het mondeling verzoeken aan een van onze medewerkers om u van onze lijst te verwijderen, geen redelijke manier is om u af te melden .

Plicht om u op de hoogte te stellen en schadeloos te stellen: als u op enig moment van plan bent te stoppen met het gebruik van het mobiele telefoonnummer dat is gebruikt om u op het Programma te abonneren, inclusief het annuleren van uw serviceabonnement of het verkopen of overdragen van het telefoonnummer aan een andere partij gaat u ermee akkoord dat u het hierboven beschreven Opt-Out-proces voor gebruikers zult voltooien voordat u uw gebruik van het mobiele telefoonnummer beëindigt. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw toestemming om dit te doen een wezenlijk onderdeel is van deze algemene voorwaarden. U stemt er verder mee in dat, als u het gebruik van uw mobiele telefoonnummer beëindigt zonder Ons op de hoogte te stellen van een dergelijke wijziging, u ermee akkoord gaat dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten (inclusief honoraria van advocaten) en aansprakelijkheden die door Ons, of enige partij die daarbij helpt, opgelopen worden. de bezorging van de mobiele berichten, als gevolg van claims ingediend door perso(o)n(en) aan wie later dat mobiele telefoonnummer wordt toegewezen. Deze plicht en overeenkomst blijven van kracht na elke annulering of beëindiging van uw overeenkomst om deel te nemen aan een van onze programma's.

U stemt ermee in dat u ons zult vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen voor elke claim of aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw verzuim om ons op de hoogte te stellen van een wijziging in de informatie die u hebt verstrekt, inclusief elke claim of aansprakelijkheid onder de telefoonconsument beschermingswet, 47 u.SC § 227, enz., of soortgelijke staats- en federale wetten, en eventuele regelgeving die daaruit voortvloeit als gevolg van onze pogingen om contact met u op te nemen op het mobiele telefoonnummer dat u hebt opgegeven.

Programmabeschrijving: Zonder de reikwijdte van het Programma te beperken, kunnen gebruikers die zich aanmelden voor het Programma berichten verwachten over de marketing en verkoop van digitale en fysieke producten, diensten en evenementen.

Kosten en frequentie: er kunnen bericht- en datatarieven van toepassing zijn. Het Programma omvat terugkerende mobiele berichten, en er kunnen periodiek aanvullende mobiele berichten worden verzonden op basis van uw interactie met ons.

Ondersteuningsinstructies: Voor ondersteuning met betrekking tot het Programma kunt u 'HELP' sms'en naar het nummer waarvan u berichten heeft ontvangen of ons een e-mail sturen op copycatfragrances@hotmail.com. Pleahoud er rekening mee dat het gebruik van dit e-mailadres geen acceptabele manier is om u af te melden van het programma. Opt-outs moeten worden ingediend in overeenstemming met de hierboven uiteengezette procedures.

MMS-openbaarmaking: het programma verzendt SMS-TM's (beëindigingsberichten) als uw mobiele apparaat geen MMS-berichten ondersteunt.

Onze garantiedisclaimer: Het Programma wordt aangeboden op een "as-is"-basis en is mogelijk niet altijd in alle gebieden beschikbaar en blijft mogelijk niet werken als het product, de software, de dekking of andere wijzigingen die door uw draadloze netwerkaanbieder zijn aangebracht. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen of fouten bij de ontvangst van mobiele berichten die verband houden met dit Programma. De bezorging van mobiele berichten is afhankelijk van de effectieve verzending door uw draadloze serviceprovider/netwerkoperator en valt buiten onze controle. T-Mobile is niet aansprakelijk voor vertraagde of niet afgeleverde mobiele berichten.

Vereisten voor deelnemers: u moet zelf een draadloos apparaat hebben dat in twee richtingen berichten kan versturen, een deelnemende draadloze provider gebruiken en een abonnee zijn van een draadloze dienst met een sms-service. Niet alle aanbieders van mobiele telefonie bieden de noodzakelijke service om deel te nemen. Controleer de mogelijkheden van uw telefoon voor specifieke sms-instructies.

Leeftijdsbeperking: U mag geen gebruik maken van of deelnemen aan het Platform als u jonger bent dan dertien (13) jaar. Als u het Platform gebruikt of ermee bezig bent en tussen de dertien (13) en achttien (18) jaar oud bent, moet u daarvoor toestemming van uw ouders of wettelijke voogd hebben. Door het Platform te gebruiken of ermee bezig te zijn, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u niet jonger bent dan dertien (13) jaar, tussen de dertien (13) en achttien (18) jaar oud bent en toestemming heeft van uw ouders of wettelijke voogd om het Platform te gebruiken of betrokken zijn bij het Platform, of in uw rechtsgebied volwassen zijn. Door het Platform te gebruiken of ermee bezig te zijn, erkent u en gaat u ermee akkoord dat het volgens de toepasselijke wetgeving van uw rechtsgebied u is toegestaan ​​om het Platform te gebruiken en/of ermee bezig te zijn.

Verboden inhoud: u erkent en gaat ermee akkoord geen verboden inhoud via het platform te verzenden. Verboden inhoud omvat:

- Elke frauduleuze, lasterlijke, lasterlijke, schandalige, bedreigende, intimiderende of stalkingactiviteit;

- Aanstootgevende inhoud, inclusief godslastering, obsceniteit, wellust, geweld, onverdraagzaamheid, haat , en discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;

- Illegale computerprogramma's, virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke code;

- Elk product, dienst of promotie die onwettig is wanneer een dergelijk product, dienst of promotie daarvan wordt ontvangen;

- Alle inhoud die persoonlijke gezondheidsinformatie impliceert en/of ernaar verwijst die wordt beschermd door de ziektekostenverzekering Portability and Accountability Act (“HIPAA”) of de Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act (“HITEC” Act); en

- Alle andere inhoud die verboden is door de toepasselijke wetgeving in het rechtsgebied van waaruit het bericht wordt verzonden.

Geschillenbeslechting: In het geval dat er een geschil, claim of controverse bestaat tussen u en ons, of tussen u en Stodge, LLC d/b/a Postscript of een andere externe dienstverlener die handelt op basis van Onze opdracht om de mobiele berichten te verzenden binnen de reikwijdte van het Programma, die voortvloeien uit of verband houden met federale of staatswettelijke claims, common law-claims, deze Overeenkomst, of de schending, beëindiging, handhaving, interpretatie of geldigheid daarvan, inclusief de bepaling van de reikwijdte of toepasbaarheid van deze arbitrageovereenkomst zal een dergelijk geschil, claim of controverse, voor zover toegestaan ​​door de wet, worden bepaald door arbitrage in het Verenigd Koninkrijk voor één arbiter.

De partijen komen overeen het geschil te onderwerpen aan bindende arbitrage in overeenstemming met de Commercial Arbitration Rules van de American Arbitration Association (“AAA”) die op dat moment van kracht zijn. Tenzij hierin anders bepaald, zal de arbiter de materiële wetten van het federale gerechtelijke circuit waarin de hoofdvestiging van Copycat Fragrances is gevestigd, toepassen, zonder rekening te houden met de collisieregels. Binnen tien (10) kalenderdagen nadat de arbitrage-aanvraag aan een partij is betekend, moeten de partijen gezamenlijk een arbiter selecteren met ten minste vijf jaar ervaring in die hoedanigheid en die kennis en ervaring heeft met het onderwerp van het geschil. Indien partijen het binnen tien (10) kalenderdagen niet eens worden over een arbiter, kan een partij de AAA verzoeken een arbiter te benoemen, die aan dezelfde ervaringseis moet voldoen. In geval van een geschil zal de arbiter beslissen over de afdwingbaarheid en interpretatie van deze arbitrageovereenkomst in overeenstemming met de Federal Arbitration Act (“FAA”). De partijen komen ook overeen dat de regels van de AAA inzake noodmaatregelen voor bescherming van toepassing zullen zijn in plaats van het aanvragen van een noodmaatregel bij een rechtbank. De beslissing van de arbiter is definitief en bindend, en geen enkele partij heeft het recht om in beroep te gaan, met uitzondering van de rechten waarin is voorzien in sectie 10 van de FAA. Elke partij draagt ​​zijn deel van de honoraria die zijn betaald voor de arbiter en de administratie van de arbitrage; de arbiter heeft echter de bevoegdheid om één partij te gelasten de vergoedingen geheel of gedeeltelijk te betalen, als onderdeel van een goed gemotiveerde beslissing. De partijen komen overeen dat de arbiter alleen de bevoegdheid heeft om advocatenhonoraria toe te kennen voor zover uitdrukkelijk toegestaan ​​door de wet of het contract. De arbiter heeft geen bevoegdheid om punitieve schadevergoeding toe te kennen en elke partij doet hierbij afstand van elk recht om punitieve schadevergoeding te vorderen of terug te vorderen met betrekking tot enig geschil dat door arbitrage wordt opgelost. De partijen komen overeen om uitsluitend op individuele basis te arbitreren, en deze overeenkomst staat geen groepsarbitrage toe, noch claims die als eiser of groepslid worden ingediend in een collectieve of representatieve arbitrageprocedure. Behalve zoals vereist door de wet, mag noch een partij, noch de arbiter het bestaan, de inhoud of de resultaten van enige arbitrage openbaar maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van beide partijen, tenzij om een ​​wettelijk recht te beschermen of na te streven. Als een voorwaarde of bepaling van deze Sectie ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is in welk rechtsgebied dan ook, zal een dergelijke ongeldigheid, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed hebben op enige andere voorwaarde of bepaling van deze Sectie, noch een dergelijke voorwaarde of bepaling in een ander rechtsgebied ongeldig maken of niet-afdwingbaar maken. . Als om welke reden dan ook een geschil voor de rechter wordt gebracht in plaats van via arbitrage, doen de partijen hierbij afstand van elk recht op juryrechtspraak. Deze arbitragebepaling blijft van kracht na elke annulering of beëindiging van uw overeenkomst om deel te nemen aan een van onze programma's.

Diversen: U garandeert en verklaart tegenover ons dat u over alle noodzakelijke rechten, macht en autoriteit beschikt om akkoord te gaan met deze Voorwaarden en uw verplichtingen hieronder na te komen, en niets in deze Overeenkomst of in de uitvoering van dergelijke verplichtingen zal waardoor u een ander contract of andere verplichting schendt. Het onvermogen van een van beide partijen om in welk opzicht dan ook enig recht uit te oefenen dat hierin wordt beschreven, wordt niet beschouwd als een afstand van verdere rechten hieronder. Als een bepaling van deze Overeenkomst niet-afdwingbaar of ongeldig blijkt te zijn, zal die bepaling worden beperkt of geëlimineerd tot het minimum dat noodzakelijk is, zodat deze Overeenkomst verder volledig van kracht en afdwingbaar blijft. Alle nieuwe functies, wijzigingen, updates of verbeteringen van het Programma zijn onderworpen aan deze Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld. Wij behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele updates van deze Overeenkomst zullen aan u worden medegedeeld. U erkent uw verantwoordelijkheid om deze Overeenkomst van tijd tot tijd te herzien en op de hoogte te zijn van dergelijke wijzigingen. Door na dergelijke wijzigingen aan het Programma te blijven deelnemen, aanvaardt u deze Overeenkomst, zoals gewijzigd.

DEEL 21 - CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd op info@copycatfragraces.co.uk

Geregistreerd adres -
Unit 2
Manor Court
Manor Mill Lane
Leeds
LS11 8LQ