Το καλάθι σας

Το καλάθι σας είναι άδειο

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Αυτός ο ιστότοπος λειτουργεί από την Copycat Fragrances. Σε ολόκληρο τον ιστότοπο, οι όροι "εμείς", "εμείς" και "μας" αναφέρονται στα αρώματα Copycat. Η Copycat Fragrances προσφέρει αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, εργαλείων και υπηρεσιών που διατίθενται από αυτόν τον ιστότοπο σε εσάς, τον χρήστη, υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε όλους τους όρους, προϋποθέσεις, πολιτικές και ειδοποιήσεις που αναφέρονται εδώ.

Με την επίσκεψη στον ιστότοπό μας και/ή αγοράζοντας κάτι από εμάς, δεσμεύεστε στην "Υπηρεσία" μας και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις ("Όροι Παροχής Υπηρεσιών", "Όροι"), συμπεριλαμβανομένων αυτών πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις και πολιτικές που αναφέρονται στο παρόν ή/και διατίθενται μέσω υπερσυνδέσμου. Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών ισχύουν για όλους τους χρήστες του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των χρηστών που είναι προγράμματα περιήγησης, προμηθευτές, πελάτες, έμποροι ή/και συνεισφέροντες περιεχομένου.

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών πριν αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε τμήματος του ιστότοπου, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας, τότε δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο ή να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε υπηρεσίες. Εάν αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών θεωρηθούν προσφορά, η αποδοχή περιορίζεται ρητά στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

Τυχόν νέα χαρακτηριστικά ή εργαλεία που προστίθενται στο τρέχον κατάστημα υπόκεινται επίσης στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Μπορείτε να διαβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή σε αυτήν τη σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών δημοσιεύοντας ενημερώσεις ή/και αλλαγές στον ιστότοπό μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιοδικά για αλλαγές. Η συνεχής χρήση ή η πρόσβασή σας στον ιστότοπο μετά τη δημοσίευση οποιωνδήποτε αλλαγών συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών.

Το κατάστημά μας φιλοξενείται στην Shopify Inc. Μας παρέχουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου που μας επιτρέπει να πουλάμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΟΡΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Συμφωνώντας με αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον ενήλικος στην πολιτεία ή την επαρχία διαμονής σας ή ότι είστε ο ηλικία ενηλικίωσης στην πολιτεία ή την επαρχία διαμονής σας και μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να επιτρέψουμε σε οποιοδήποτε από τα ανήλικα εξαρτώμενα μέλη σας να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο.
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα μας για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό ούτε μπορείτε, κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, να παραβιάσετε οποιουσδήποτε νόμους στη δικαιοδοσία σας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων).
Δεν πρέπει να μεταδώσετε σκουλήκια ή ιούς ή οποιονδήποτε κώδικα καταστροφικής φύσης.
Μια παραβίαση ή παραβίαση οποιουδήποτε από τους Όρους θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο τερματισμό των Υπηρεσιών σας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την παροχή υπηρεσιών σε οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή.
Κατανοείτε ότι το περιεχόμενό σας (χωρίς τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας), ενδέχεται να μεταφερθεί χωρίς κρυπτογράφηση και να περιλαμβάνει (α) μεταδόσεις μέσω διαφόρων δικτύων. και (β) αλλαγές για συμμόρφωση και προσαρμογή στις τεχνικές απαιτήσεις δικτύων ή συσκευών σύνδεσης. Οι πληροφορίες της πιστωτικής κάρτας είναι πάντα κρυπτογραφημένες κατά τη μεταφορά μέσω δικτύων.
Συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, αντιγράψετε, αντιγράψετε, πουλήσετε, μεταπωλήσετε ή εκμεταλλευτείτε οποιοδήποτε τμήμα της Υπηρεσίας, χρήση της Υπηρεσίας ή πρόσβαση στην Υπηρεσία ή οποιαδήποτε επαφή στον ιστότοπο μέσω του οποίου παρέχεται η υπηρεσία, χωρίς ρητή γραπτή άδεια από εμάς.
Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το συμφωνητικό περιλαμβάνονται μόνο για διευκόλυνση και δεν θα περιορίσουν ή θα επηρεάσουν με άλλο τρόπο αυτούς τους Όρους.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Δεν φέρουμε ευθύνη εάν οι πληροφορίες που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχεται μόνο για γενικές πληροφορίες και δεν πρέπει να βασίζεται ή να χρησιμοποιείται ως η μόνη βάση για τη λήψη αποφάσεων χωρίς να συμβουλευτείτε κύριες, ακριβέστερες, πληρέστερες ή πιο έγκαιρες πηγές πληροφοριών. Οποιαδήποτε εξάρτηση από το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο γίνεται με δική σας ευθύνη.
Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει ορισμένες ιστορικές πληροφορίες. Οι ιστορικές πληροφορίες, απαραιτήτως, δεν είναι επίκαιρες και παρέχονται μόνο για αναφορά σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία στον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε τις αλλαγές στον ιστότοπό μας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές των προϊόντων μας υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε μέρος ή περιεχόμενο αυτής) χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή.
Δεν φέρουμε ευθύνη σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή της Υπηρεσίας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (εάν υπάρχουν)

Ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες ενδέχεται να είναι διαθέσιμα αποκλειστικά διαδικτυακά μέσω του ιστότοπου. Αυτά τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες ενδέχεται να έχουν περιορισμένες ποσότητες και υπόκεινται σε επιστροφή ή ανταλλαγή μόνο σύμφωνα με την Πολιτική Επιστροφών μας.
Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προβάλλουμε όσο το δυνατόν ακριβέστερα τα χρώματα και τις εικόνες των προϊόντων μας που εμφανίζονται στο κατάστημα. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η οθόνη του υπολογιστή σας οποιουδήποτε χρώματος θα είναι ακριβής.
Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να περιορίσουμε τις πωλήσεις των προϊόντων ή των Υπηρεσιών μας σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία. Μπορούμε να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα κατά περίπτωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τις ποσότητες οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρουμε. Όλες οι περιγραφές των προϊόντων ή οι τιμές των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κατά την αποκλειστική κρίση μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε προσφορά για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία γίνεται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι άκυρη όπου απαγορεύεται.
Δεν εγγυόμαστε ότι η ποιότητα οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλου υλικού που αγοράσατε ή αποκτήσατε θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας ή ότι τυχόν σφάλματα στην Υπηρεσία θα διορθωθούν.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία κάνετε μαζί μας. Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε τις ποσότητες που αγοράζονται ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες που πραγματοποιούνται από ή κάτω από τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, την ίδια πιστωτική κάρτα ή/και παραγγελίες που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης ή/και αποστολής. Σε περίπτωση που κάνουμε μια αλλαγή ή ακυρώσουμε μια παραγγελία, ενδέχεται να προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε επικοινωνώντας με το e-mail ή/και τη διεύθυνση χρέωσης/τον αριθμό τηλεφώνου που δόθηκε τη στιγμή που έγινε η παραγγελία. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε παραγγελίες που, κατά την κρίση μας, φαίνεται ότι έχουν υποβληθεί από αντιπροσώπους, μεταπωλητές ή διανομείς.

Συμφωνείτε να παρέχετε τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες αγοράς και λογαριασμού για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται στο κατάστημά μας. Συμφωνείτε να ενημερώσετε αμέσως τον λογαριασμό σας και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email και των αριθμών της πιστωτικής σας κάρτας και των ημερομηνιών λήξης, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας όπως απαιτείται.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην Πολιτική επιστροφών.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Μπορεί να σας παρέχουμε πρόσβαση σε εργαλεία τρίτων, τα οποία δεν παρακολουθούμε ούτε έχουμε κανέναν έλεγχο ή εισαγωγή.
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι παρέχουμε πρόσβαση σε τέτοια εργαλεία "όπως είναι" και "όπως είναι διαθέσιμα" χωρίς καμία εγγύηση, παραστάσεις ή όρους οποιουδήποτε είδους και χωρίς καμία έγκριση. Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη που να προκύπτει ή να σχετίζεται με τη χρήση προαιρετικών εργαλείων τρίτων κατασκευαστών.
Οποιαδήποτε χρήση από εσάς προαιρετικών εργαλείων που προσφέρονται μέσω του ιστότοπου είναι εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια και θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είστε εξοικειωμένοι και εγκρίνετε τους όρους βάσει των οποίων παρέχονται τα εργαλεία από τον σχετικό τρίτο πάροχο ).
Μπορεί επίσης, στο μέλλον, να προσφέρουμε νέες υπηρεσίες ή/και δυνατότητες μέσω του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφορίας νέων εργαλείων και πόρων). Αυτές οι νέες δυνατότητες ή/και υπηρεσίες θα υπόκεινται επίσης στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ

Ορισμένο περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Υπηρεσίας μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν υλικό από τρίτα μέρη.
Οι σύνδεσμοι τρίτων σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να σας οδηγήσουν σε ιστότοπους τρίτων που δεν σχετίζονται με εμάς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση του περιεχομένου ή της ακρίβειας και δεν εγγυόμαστε και δεν θα έχουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για οποιοδήποτε υλικό ή ιστότοπο τρίτων ή για οποιοδήποτε άλλο υλικό, προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων.
Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά που σχετίζεται με την αγορά ή τη χρήση αγαθών, υπηρεσιών, πόρων, περιεχομένου ή οποιωνδήποτε άλλων συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε σχέση με ιστότοπους τρίτων. Ελέγξτε προσεκτικά τις πολιτικές και τις πρακτικές τρίτων και βεβαιωθείτε ότι τις κατανοείτε πριν προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Τα παράπονα, οι αξιώσεις, οι ανησυχίες ή οι ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα τρίτων θα πρέπει να απευθύνονται σε τρίτους.

ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΗ, ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ

Εάν, κατόπιν αιτήματός μας, στείλετε ορισμένες συγκεκριμένες υποβολές (για παράδειγμα συμμετοχές σε διαγωνισμό) ή χωρίς αίτημα από εμάς, στέλνετε δημιουργικές ιδέες, προτάσεις, προτάσεις, σχέδια ή άλλο υλικό, είτε διαδικτυακά, μέσω email, ταχυδρομικής αλληλογραφίας ή με άλλο τρόπο (συλλογικά, «σχόλια»), συμφωνείτε ότι μπορούμε, ανά πάσα στιγμή, χωρίς περιορισμούς, να επεξεργαστούμε, να αντιγράψουμε, να δημοσιεύσουμε, να διανείμουμε , μεταφράστε και χρησιμοποιήστε με άλλο τρόπο σε οποιοδήποτε μέσο τυχόν σχόλια που μας προωθείτε. Δεν είμαστε και θα είμαστε υποχρεωμένοι (1) να διατηρήσουμε εμπιστευτικά τυχόν σχόλια. (2) να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν σχόλια. ή (3) για να απαντήσετε σε τυχόν σχόλια.
Μπορούμε, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση, να παρακολουθούμε, να επεξεργαζόμαστε ή να αφαιρούμε περιεχόμενο που κρίνουμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια ότι είναι παράνομο, προσβλητικό, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, άσεμνο ή άλλως απαράδεκτο ή παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία οποιουδήποτε μέρους ή αυτές Οροι χρήσης.
Συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δεν θα παραβιάζουν κανένα δικαίωμα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, του εμπορικού σήματος, του απορρήτου, της προσωπικότητας ή άλλου προσωπικού ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος. Συμφωνείτε επίσης ότι τα σχόλιά σας δεν θα περιέχουν συκοφαντικό ή άλλως παράνομο, υβριστικό ή άσεμνο υλικό ή οποιονδήποτε ιό υπολογιστή ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που θα μπορούσε με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσει τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προσποιηθείτε ότι είστε κάποιος άλλος εκτός από εσάς ή με άλλο τρόπο να παραπλανήσετε εμάς ή τρίτα μέρη ως προς την προέλευση τυχόν σχολίων. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν σχόλια που κάνετε και για την ακρίβειά τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν σχόλια που δημοσιεύονται από εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο.

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η υποβολή των προσωπικών σας στοιχείων μέσω του καταστήματος διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου μας. Για να δείτε την Πολιτική Απορρήτου μας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 11 - ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ

Περιστασιακά ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες στον ιστότοπό μας ή στην Υπηρεσία που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να σχετίζονται με περιγραφές προϊόντων, τιμές, προσφορές , προσφορές, χρεώσεις αποστολής προϊόντων, χρόνοι μεταφοράς και διαθεσιμότητα. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε πληροφορίες ή να ακυρώσουμε παραγγελίες εάν οποιαδήποτε πληροφορία στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο είναι ανακριβής ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένης της υποβολής της παραγγελίας σας) .
Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε, να τροποποιήσουμε ή να διευκρινίσουμε πληροφορίες στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των πληροφοριών τιμολόγησης, εκτός εάν απαιτείται από τη νομοθεσία. Καμία καθορισμένη ημερομηνία ενημέρωσης ή ανανέωσης που εφαρμόζεται στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο, δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ένδειξη ότι όλες οι πληροφορίες στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο έχουν τροποποιηθεί ή ενημερωθεί.

ΕΝΟΤΗΤΑ 12 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Επιπλέον των άλλων απαγορεύσεων όπως ορίζονται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου ή του περιεχομένου του: (α) για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό. (β) να παρακινήσει άλλους να εκτελέσουν ή να συμμετάσχουν σε οποιεσδήποτε παράνομες πράξεις· (γ) να παραβιάζουν οποιουσδήποτε διεθνείς, ομοσπονδιακούς, επαρχιακούς ή πολιτειακούς κανονισμούς, κανόνες, νόμους ή τοπικές διατάξεις· (δ) να παραβιάσουμε ή να παραβιάσουμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων· (ε) για παρενόχληση, κακοποίηση, προσβολή, βλάβη, δυσφήμιση, συκοφαντία, δυσφήμιση, εκφοβισμό ή διάκριση με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τη φυλή, την ηλικία, την εθνική καταγωγή ή την αναπηρία· (στ) να υποβάλλει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες· (ζ) να ανεβάσετε ή να μεταδώσετε ιούς ή οποιονδήποτε άλλο τύπο κακόβουλου κώδικα που θα χρησιμοποιηθεί ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο που θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου· (η) να συλλέγει ή να παρακολουθεί τα προσωπικά στοιχεία άλλων· (i) για spam, phish, pharm, πρόσχημα, spider, crawl ή scrape· (ι) για άσεμνο ή ανήθικο σκοπό· ή (ια) για παρέμβαση ή παράκαμψη των χαρακτηριστικών ασφαλείας της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου λόγω παραβίασης οποιασδήποτε από τις απαγορευμένες χρήσεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ 13 - ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεν εγγυόμαστε, δεν δηλώνουμε ή εγγυόμαστε ότι η χρήση της υπηρεσίας μας από εσάς θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα.
Δεν εγγυόμαστε ότι τα αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση της υπηρεσίας θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα.
Συμφωνείτε ότι κατά καιρούς ενδέχεται να καταργήσουμε την υπηρεσία για αόριστες χρονικές περιόδους ή να ακυρώσουμε την υπηρεσία ανά πάσα στιγμή, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς.
Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση ή η αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας γίνεται με δική σας ευθύνη. Η υπηρεσία και όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παραδίδονται σε εσάς μέσω της υπηρεσίας παρέχονται (εκτός από τις περιπτώσεις που δηλώνεται ρητά από εμάς) παρέχονται «ως έχουν» και «όπως είναι διαθέσιμα» για τη χρήση σας, χωρίς καμία αντιπροσώπευση, εγγύηση ή όρους οποιουδήποτε είδους, είτε ρητές είτε σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, εμπορεύσιμης ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, αντοχής, τίτλου και μη παραβίασης.
Σε καμία περίπτωση η Copycat Fragrances, οι διευθυντές, στελέχη, υπάλληλοι, θυγατρικές, πράκτορες, εργολάβοι, ασκούμενοι, προμηθευτές, πάροχοι υπηρεσιών ή δικαιοπάροχοι δεν ευθύνονται για οποιονδήποτε τραυματισμό, απώλεια, αξίωση ή οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, τιμωρητική , ειδικές ή αποθετικές ζημίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, διαφυγόντα κέρδη, χαμένα έσοδα, χαμένες αποταμιεύσεις, απώλεια δεδομένων, έξοδα αντικατάστασης ή οποιεσδήποτε παρόμοιες ζημίες, είτε βασίζονται σε σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αυστηρής ευθύνης ή με άλλο τρόπο , που προκύπτει από τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας ή οποιωνδήποτε προϊόντων που προμηθεύεστε χρησιμοποιώντας την υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αξίωση που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων σε οποιαδήποτε περιεχόμενο ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους που προκλήθηκε ως αποτέλεσμα της χρήσης της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε περιεχομένου (ή προϊόντος) που δημοσιεύτηκε, μεταδόθηκε ή καθίσταται με άλλο τρόπο διαθέσιμο μέσω της υπηρεσίας, ακόμη και αν ενημερωθεί για τη δυνατότητα τους. Επειδή ορισμένες πολιτείες ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή τυχαίες ζημίες, σε αυτές τις πολιτείες ή δικαιοδοσίες, η ευθύνη μας θα περιορίζεται στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

ΕΝΟΤΗΤΑ 14 - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να κατέχετε την αβλαβή Copycat Fragrances και τη μητρική μας, θυγατρικές, θυγατρικές, συνεργάτες, στελέχη, διευθυντές, αντιπροσώπους, εργολάβους, δικαιοπάροχους, παρόχους υπηρεσιών, υπεργολάβοι, προμηθευτές, ασκούμενοι και εργαζόμενοι, ακίνδυνοι από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που γίνονται από τρίτους λόγω ή που προκύπτει από την παραβίαση αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ή των εγγράφων που ενσωματώνουν με παραπομπή ή παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων τρίτων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 15 - ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΤΗΤΑ

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, η διάταξη αυτή θα είναι ωστόσο εκτελεστή στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νόμος και το μη εκτελεστό τμήμα θα θεωρείται ότι έχει αποκοπεί από τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών, ο προσδιορισμός αυτός δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιωνδήποτε άλλων υπόλοιπων διατάξεων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 16 - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Οι υποχρεώσεις και οι υποχρεώσεις των μερών που αναλήφθηκαν πριν από την ημερομηνία καταγγελίας θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και μετά τη λήξη της παρούσας συμφωνίας για όλους τους σκοπούς.
Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών ισχύουν εκτός εάν και έως ότου τερματιστούν είτε από εσάς είτε από εμάς. Μπορείτε να τερματίσετε αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή ειδοποιώντας μας ότι δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ή όταν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.
Εάν κατά την κρίση μας αποτύχετε ή υποπτευόμαστε ότι δεν συμμορφωθείτε με οποιονδήποτε όρο ή διάταξη αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών, μπορούμε επίσης να τερματίσουμε αυτήν τη συμφωνία ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και θα παραμείνετε υπεύθυνοι για όλα τα ποσά που οφείλονται μέχρι και την ημερομηνία καταγγελίας· και/ή ανάλογα μπορεί να σας αρνηθεί την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας (ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτών).

ΕΝΟΤΗΤΑ 17 - ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η αδυναμία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών δεν συνιστά παραίτηση από τέτοιο δικαίωμα ή διάταξη.
Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών και τυχόν πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύονται από εμάς σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε σχέση με την Υπηρεσία αποτελούν τη συνολική συμφωνία και κατανόηση μεταξύ εσάς και εμάς και διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς, αντικαθιστώντας τυχόν προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, επικοινωνίες και προτάσεις, προφορικές ή γραπτές, μεταξύ εσάς και εμάς (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν προηγούμενων εκδόσεων των Όρων Παροχής Υπηρεσιών).
Οποιεσδήποτε ασάφειες στην ερμηνεία των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών δεν θα ερμηνεύονται έναντι του συντάκτη.

ΕΝΟΤΗΤΑ 18 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών και τυχόν ξεχωριστές συμφωνίες με τις οποίες σας παρέχουμε Υπηρεσίες θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου.

ΕΝΟΤΗΤΑ 19 - ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μπορείτε να διαβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή σε αυτήν τη σελίδα.
Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών δημοσιεύοντας ενημερώσεις και αλλαγές στον ιστότοπό μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά τον ιστότοπό μας για αλλαγές. Η συνεχής χρήση ή η πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας ή στην Υπηρεσία μετά τη δημοσίευση οποιωνδήποτε αλλαγών στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών.

ΕΝΟΤΗΤΑ 20 - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ SMS/MMS

Η Copycat Fragrances (εφεξής «Εμείς», «Εμείς», «Δικοί μας») προσφέρει ένα πρόγραμμα ανταλλαγής μηνυμάτων για κινητά (το «Πρόγραμμα» ), το οποίο συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε και να συμμετέχετε σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ανταλλαγής μηνυμάτων και την Πολιτική Απορρήτου (η «Συμφωνία»). Επιλέγοντας ή συμμετέχοντας σε οποιοδήποτε από τα Προγράμματά μας, αποδέχεστε και συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της συμφωνίας σας να επιλύσετε τυχόν διαφορές μαζί μας μέσω δεσμευτικής, ατομικής διαιτησίας, όπως περιγράφεται στην «Επίλυση Διαφορών παρακάτω ενότητα. Η παρούσα Συμφωνία περιορίζεται στο Πρόγραμμα και δεν προορίζεται να τροποποιήσει άλλους Όρους και Προϋποθέσεις ή Πολιτική Απορρήτου που μπορεί να διέπουν τη σχέση μεταξύ εσάς και εμάς σε άλλα πλαίσια.

Συμμετοχή χρήστη: Το Πρόγραμμα επιτρέπει στους χρήστες να λαμβάνουν μηνύματα SMS/MMS για κινητά επιλέγοντας καταφατικά στο Πρόγραμμα, όπως μέσω ηλεκτρονικών εντύπων εγγραφής ή μέσω εφαρμογών. Ανεξάρτητα από τη μέθοδο συμμετοχής που χρησιμοποιήσατε για να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα, συμφωνείτε ότι η παρούσα Συμφωνία ισχύει για τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα. Με τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα, συμφωνείτε να λαμβάνετε αυτόματα ή προηχογραφημένα μηνύματα μάρκετινγκ για κινητά στον αριθμό τηλεφώνου που σχετίζεται με τη συμμετοχή σας και κατανοείτε ότι δεν απαιτείται συναίνεση για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αγοράς από εμάς. Ενώ συναινείτε να λαμβάνετε μηνύματα που αποστέλλονται μέσω αυτόματης κλήσης, τα προαναφερθέντα δεν θα ερμηνεύονται ότι υποδηλώνουν ή υπονοούν ότι κάποια ή όλα τα μηνύματά μας για κινητά αποστέλλονται χρησιμοποιώντας σύστημα αυτόματης τηλεφωνικής κλήσης ("ATDS" ή "αυτόματη κλήση"). Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις μηνυμάτων και δεδομένων.

Εξαίρεση χρήστη: Εάν δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα ή δεν συμφωνείτε πλέον με την παρούσα Συμφωνία, συμφωνείτε να απαντήσετε ΣΤΟΠ, ΤΕΛΟΣ, ΑΚΥΡΩΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ή ΕΞΟΔΟΣ σε οποιοδήποτε μήνυμα κινητού από εμάς στο προκειμένου να εξαιρεθείτε από το Πρόγραμμα. Ενδέχεται να λάβετε ένα επιπλέον μήνυμα για κινητό που επιβεβαιώνει την απόφασή σας να εξαιρεθείτε. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι οι παραπάνω επιλογές είναι οι μόνες εύλογες μέθοδοι εξαίρεσης. Κατανοείτε επίσης και συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε άλλη μέθοδος εξαίρεσης, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, αποστολής μηνυμάτων λέξεων εκτός από αυτές που αναφέρονται παραπάνω ή προφορικού αιτήματος από έναν από τους υπαλλήλους μας να σας αφαιρέσει από τη λίστα μας, δεν αποτελεί εύλογο μέσο εξαίρεσης .

Υποχρέωση ειδοποίησης και αποζημίωσης: Εάν οποιαδήποτε στιγμή σκοπεύετε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει χρησιμοποιηθεί για να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης του προγράμματος υπηρεσιών σας ή της πώλησης ή μεταφοράς του αριθμού τηλεφώνου σε άλλο μέρος , συμφωνείτε ότι θα ολοκληρώσετε τη διαδικασία εξαίρεσης χρήστη που ορίζεται παραπάνω πριν τερματίσετε τη χρήση του αριθμού κινητού τηλεφώνου. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η συμφωνία σας να το κάνετε αυτό αποτελεί ουσιαστικό μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων. Συμφωνείτε επίσης ότι, εάν διακόψετε τη χρήση του αριθμού του κινητού σας τηλεφώνου χωρίς να μας ειδοποιήσετε για μια τέτοια αλλαγή, συμφωνείτε ότι θα είστε υπεύθυνοι για όλα τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των δικηγόρων) και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από εμάς ή οποιοδήποτε μέρος που βοηθά στην την παράδοση των μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας, ως αποτέλεσμα αξιώσεων που υποβλήθηκαν από άτομα στα οποία εκχωρήθηκε αργότερα αυτός ο αριθμός κινητού τηλεφώνου. Αυτή η υποχρέωση και συμφωνία θα επιβιώσει κάθε ακύρωση ή τερματισμό της συμφωνίας σας για συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τα Προγράμματά μας.

Συμφωνείτε ότι θα αποζημιώσετε, θα υπερασπιστείτε και θα μας κρατήσετε αβλαβείς από οποιαδήποτε αξίωση ή ευθύνη που προκύπτει από την αδυναμία σας να μας ειδοποιήσετε για μια αλλαγή στις πληροφορίες που παρείχατε, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αξίωσης ή ευθύνης από τον τηλεφωνικό καταναλωτή πράξη προστασίας, 47 u.μικρόντο § 227, επ., ή παρόμοιους πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς νόμους, καθώς και τυχόν κανονισμούς που εκδόθηκαν βάσει αυτών που προκύπτουν από την προσπάθεια μας να επικοινωνήσουμε μαζί σας στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που παρείχατε.

Περιγραφή προγράμματος: Χωρίς περιορισμό του πεδίου εφαρμογής του Προγράμματος, οι χρήστες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα μπορούν να αναμένουν να λαμβάνουν μηνύματα σχετικά με το μάρκετινγκ και την πώληση ψηφιακών και φυσικών προϊόντων, υπηρεσιών και εκδηλώσεων.

Κόστος και συχνότητα: Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις μηνυμάτων και δεδομένων. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενα μηνύματα για κινητά και ενδέχεται να αποστέλλονται περιοδικά πρόσθετα μηνύματα για κινητά με βάση την αλληλεπίδρασή σας μαζί μας.

Οδηγίες υποστήριξης: Για υποστήριξη σχετικά με το Πρόγραμμα, στείλτε μήνυμα "HELP" στον αριθμό από τον οποίο λάβατε μηνύματα ή στείλτε μας email στο copycatfragrances@hotmail.com. Plea σημειώστε ότι η χρήση αυτής της διεύθυνσης email δεν είναι αποδεκτή μέθοδος εξαίρεσης του προγράμματος. Οι εξαιρέσεις πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται παραπάνω.

Αποκάλυψη MMS: Το Πρόγραμμα θα στείλει SMS TM (μηνύματα τερματισμού) εάν η κινητή συσκευή σας δεν υποστηρίζει μηνύματα MMS.

Η Αποποίηση Εγγύησής μας: Το Πρόγραμμα προσφέρεται σε βάση "ως έχει" και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε όλες τις περιοχές ανά πάσα στιγμή και ενδέχεται να μην συνεχίσει να λειτουργεί σε περίπτωση προϊόντος, λογισμικού, κάλυψης ή άλλες αλλαγές που έγιναν από τον ασύρματο φορέα σας. Δεν θα φέρουμε ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις ή αποτυχίες στη λήψη μηνυμάτων από κινητό που συνδέονται με αυτό το Πρόγραμμα. Η παράδοση μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας υπόκειται σε αποτελεσματική μετάδοση από τον πάροχο ασύρματων υπηρεσιών/τον πάροχο του δικτύου σας και είναι εκτός του ελέγχου μας. Η T-Mobile δεν φέρει ευθύνη για καθυστερημένα ή μη παραδοθέντα μηνύματα κινητού τηλεφώνου.

Απαιτήσεις Συμμετέχοντος: Πρέπει να έχετε μια δική σας ασύρματη συσκευή, ικανή για αμφίδρομη ανταλλαγή μηνυμάτων, να χρησιμοποιείτε έναν συμμετέχοντα φορέα ασύρματου δικτύου και να είστε συνδρομητής ασύρματης υπηρεσίας με υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων κειμένου. Δεν διαθέτουν όλοι οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας την απαραίτητη υπηρεσία για τη συμμετοχή. Ελέγξτε τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας για συγκεκριμένες οδηγίες αποστολής μηνυμάτων κειμένου.

Περιορισμός ηλικίας: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αλληλεπίδραση με την Πλατφόρμα εάν είστε κάτω των δεκατριών (13) ετών. Εάν χρησιμοποιείτε ή ασχολείστε με την Πλατφόρμα και είστε μεταξύ δεκατριών (13) και δεκαοκτώ (18) ετών, πρέπει να έχετε την άδεια του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα σας για να το κάνετε. Με τη χρήση ή τη δέσμευση με την Πλατφόρμα, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν είστε κάτω των δεκατριών (13) ετών, είστε μεταξύ δεκατριών (13) και δεκαοκτώ (18) ετών και έχετε την άδεια του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα σας για χρήση ή συμμετέχετε στην Πλατφόρμα ή είστε ενήλικες στη δικαιοδοσία σας. Με τη χρήση ή τη δέσμευσή σας με την Πλατφόρμα, αναγνωρίζετε επίσης και συμφωνείτε ότι σας επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο της δικαιοδοσίας σας να χρησιμοποιείτε και/ή να δεσμεύεστε με την Πλατφόρμα.

Απαγορευμένο περιεχόμενο: Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε να μην αποστέλλεται κανένα απαγορευμένο περιεχόμενο μέσω της Πλατφόρμας. Το απαγορευμένο περιεχόμενο περιλαμβάνει:

- Οποιαδήποτε δόλια, συκοφαντική, δυσφημιστική, σκανδαλώδη, απειλητική, παρενόχληση ή δραστηριότητα καταδίωξης·

- Απαράδεκτο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της βωμολοχίας, της αισχρότητας, της ασυδοσίας, της βίας, του φανατισμού, του μίσους , και διακρίσεις με βάση τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα, την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ηλικία;

- Πειρατικά προγράμματα υπολογιστών, ιοί, σκουλήκια, δούρειοι ίπποι ή άλλος επιβλαβής κώδικας;

t1>- Οποιοδήποτε προϊόν, υπηρεσία ή προώθηση που είναι παράνομο όταν λαμβάνεται τέτοιο προϊόν, υπηρεσία ή προώθησή τους;

- Οποιοδήποτε περιεχόμενο που εμπλέκει και/ή παραπέμπει σε προσωπικές πληροφορίες υγείας που προστατεύονται από την Ασφάλιση Υγείας Νόμος περί φορητότητας και λογοδοσίας («HIPAA») ή νόμος για την τεχνολογία πληροφοριών υγείας για την οικονομική και κλινική υγεία («HITEC» νόμος). και

- Οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία στη δικαιοδοσία από την οποία αποστέλλεται το μήνυμα.

Επίλυση διαφορών: Σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία, αξίωση ή διαμάχη μεταξύ εσάς και εμάς ή μεταξύ εσάς και της Stodge, LLC d/b/a Postscript ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου παρόχου υπηρεσιών που ενεργεί Εκ μέρους μας για τη μετάδοση των μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας εντός του πεδίου εφαρμογής του Προγράμματος, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με ομοσπονδιακές ή πολιτειακές νομοθετικές αξιώσεις, αξιώσεις κοινού δικαίου, την παρούσα Συμφωνία ή την παραβίαση, καταγγελία, επιβολή, ερμηνεία ή εγκυρότητα αυτής, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού Το εύρος ή η δυνατότητα εφαρμογής αυτής της συμφωνίας για τη διαιτησία, τέτοια διαφορά, αξίωση ή διαμάχη θα καθοριστεί, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, με διαιτησία στο Ηνωμένο Βασίλειο ενώπιον ενός διαιτητή.

Τα μέρη συμφωνούν να υποβάλουν τη διαφορά σε δεσμευτική διαιτησία σύμφωνα με τους Κανόνες Εμπορικής Διαιτησίας της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας ("AAA") που θα ισχύουν τότε. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, ο διαιτητής θα εφαρμόζει τους ουσιαστικούς νόμους του Ομοσπονδιακού Δικαστικού Κυκλώματος στο οποίο βρίσκεται η κύρια έδρα της Copycat Fragrances, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους κανόνες σύγκρουσης νόμων. Εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επίδοση της αίτησης διαιτησίας σε ένα μέρος, τα μέρη πρέπει να επιλέξουν από κοινού έναν διαιτητή με τουλάχιστον πενταετή πείρα στην ιδιότητα αυτή και ο οποίος έχει γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο της διαφοράς. Εάν τα μέρη δεν συμφωνήσουν για έναν διαιτητή εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, ένα μέρος μπορεί να ζητήσει από την AAA να ορίσει διαιτητή, ο οποίος πρέπει να πληροί την ίδια απαίτηση εμπειρίας. Σε περίπτωση διαφοράς, ο διαιτητής αποφασίζει για την εκτελεστότητα και την ερμηνεία αυτής της συμφωνίας διαιτησίας σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Νόμο Διαιτησίας («FAA»). Τα μέρη συμφωνούν επίσης ότι οι κανόνες της AAA που διέπουν τα Μέτρα Προστασίας Έκτακτης Ανάγκης θα ισχύουν αντί για την αναζήτηση έκτακτης ασφαλιστικής απαλλαγής από δικαστήριο. Η απόφαση του διαιτητή θα είναι οριστική και δεσμευτική και κανένα μέρος δεν έχει δικαιώματα προσφυγής εκτός από εκείνα που προβλέπονται στην ενότητα 10 της FAA. Κάθε μέρος επιβαρύνεται με το μερίδιό του στις αμοιβές που καταβάλλονται για τον διαιτητή και τη διοίκηση της διαιτησίας· Ωστόσο, ο διαιτητής έχει την εξουσία να διατάξει ένα μέρος να καταβάλει το σύνολο ή μέρος αυτών των αμοιβών ως μέρος μιας καλά αιτιολογημένης απόφασης. Τα μέρη συμφωνούν ότι ο διαιτητής θα έχει την εξουσία να επιδικάζει τις αμοιβές των δικηγόρων μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται ρητά από το νόμο ή τη σύμβαση. Ο διαιτητής δεν έχει καμία εξουσία να επιδικάσει ποινικές αποζημιώσεις και κάθε συμβαλλόμενο μέρος παραιτείται από κάθε δικαίωμα να ζητήσει ή να ανακτήσει ποινικές αποζημιώσεις σε σχέση με οποιαδήποτε διαφορά επιλυθεί με διαιτησία. Τα μέρη συμφωνούν να διαιτητεύουν αποκλειστικά σε ατομική βάση και αυτή η συμφωνία δεν επιτρέπει τη διαιτησία κατηγορίας ή τυχόν αξιώσεις που ασκούνται ως ενάγων ή μέλος της κατηγορίας σε οποιαδήποτε ταξική ή αντιπροσωπευτική διαδικασία διαιτησίας. Εκτός εάν απαιτείται από το νόμο, ούτε ένα μέρος ούτε ο διαιτητής μπορούν να αποκαλύψουν την ύπαρξη, το περιεχόμενο ή τα αποτελέσματα οποιασδήποτε διαιτησίας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση και των δύο μερών, εκτός εάν προστατεύουν ή επιδιώκουν ένα νόμιμο δικαίωμα. Εάν οποιοσδήποτε όρος ή διάταξη αυτής της Ενότητας είναι άκυρος, παράνομος ή ανεφάρμοστος σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, αυτή η ακυρότητα, παρανομία ή μη εκτελεστότητα δεν επηρεάζει οποιονδήποτε άλλο όρο ή διάταξη αυτής της Ενότητας ούτε ακυρώνει ή καθιστά ανεφάρμοστο αυτόν τον όρο ή διάταξη σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία . Εάν για οποιονδήποτε λόγο μια διαφορά εξελιχθεί σε δικαστήριο και όχι σε διαιτησία, τα μέρη παραιτούνται δια του παρόντος από κάθε δικαίωμα σε δίκη ενόρκων. Αυτή η διάταξη διαιτησίας θα επιβιώσει σε περίπτωση ακύρωσης ή καταγγελίας της συμφωνίας σας για συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τα Προγράμματά μας.

Διάφορα: Εγγυάστε και μας δηλώνετε ότι έχετε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα, την εξουσία και την εξουσία να συμφωνήσετε με αυτούς τους Όρους και να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις σας βάσει του παρόντος, και τίποτα δεν περιέχεται στην παρούσα Συμφωνία ή στην εκτέλεση τέτοιων υποχρεώσεων σας θέτουν σε παράβαση οποιασδήποτε άλλης σύμβασης ή υποχρέωσης. Η αδυναμία οποιουδήποτε από τα μέρη να ασκήσει από οποιαδήποτε άποψη οποιοδήποτε δικαίωμα που προβλέπεται στο παρόν δεν θα θεωρείται παραίτηση από οποιαδήποτε περαιτέρω δικαιώματα βάσει του παρόντος. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας κριθεί μη εκτελεστή ή άκυρη, αυτή η διάταξη θα περιοριστεί ή θα καταργηθεί στον ελάχιστο αναγκαίο βαθμό, ώστε διαφορετικά η παρούσα Συμφωνία να παραμείνει σε πλήρη ισχύ και ισχύ και εκτελεστή. Οποιεσδήποτε νέες δυνατότητες, αλλαγές, ενημερώσεις ή βελτιώσεις του Προγράμματος θα υπόκεινται στην παρούσα Συμφωνία, εκτός εάν ρητά αναφέρεται διαφορετικά γραπτώς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε την παρούσα Συμφωνία από καιρό σε καιρό. Οποιεσδήποτε ενημερώσεις της παρούσας Συμφωνίας θα σας κοινοποιούνται. Αναγνωρίζετε την ευθύνη σας να ελέγχετε την παρούσα Συμφωνία από καιρό σε καιρό και να γνωρίζετε οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές. Συνεχίζοντας να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα μετά από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές, αποδέχεστε την παρούσα Συμφωνία, όπως έχει τροποποιηθεί.

ΕΝΟΤΗΤΑ 21 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επικοινωνίας

Ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών θα πρέπει να μας αποστέλλονται στο info@copycatfragraces.co.uk

Εγγεγραμμένη διεύθυνση -
Μονάδα 2
Manor Court
Manor Mill Lane
Leeds
LS11 8LQ