Váš košík

tvůj vozík je prázdný

NAKUPUJTE HNED

PŘEHLED

Tuto stránku provozuje Copycat Fragrances. Pojmy „my“, „nás“ a „naše“ na celém webu odkazují na napodobovací vůně. Copycat Fragrances nabízí tyto webové stránky, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z těchto stránek vám, uživatelům, pod podmínkou, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, zásady a upozornění.

Návštěvou našich stránek a/nebo nákupem něčeho od nás se zapojíte do naší „Služby“ a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami („Podmínky služby“, „Podmínky“), včetně těch další podmínky a zásady uvedené v tomto dokumentu a/nebo dostupné prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto smluvní podmínky se vztahují na všechny uživatele webu, mimo jiné včetně uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníky, obchodníky a/nebo přispěvateli obsahu.

Před přístupem na naši webovou stránku nebo jejím použitím si pečlivě přečtěte tyto Podmínky služby. Přístupem nebo používáním jakékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte přistupovat na web ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto podmínky služby považovány za nabídku, je přijetí výslovně omezeno na tyto podmínky služby.

Všechny nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány do aktuálního obchodu, budou také podléhat podmínkám služby. Na této stránce si můžete kdykoli přečíst nejnovější verzi podmínek služby. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit kteroukoli část těchto Podmínek poskytování služeb zveřejněním aktualizací a/nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na této stránce. Vaše další používání nebo přístup k webu po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.

Náš obchod je hostován na Shopify Inc. Poskytují nám platformu online elektronického obchodu, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby.

ČÁST 1 – PODMÍNKY PRO ONLINE OBCHOD

Souhlasem s těmito smluvními podmínkami prohlašujete, že jste alespoň plnoletí ve svém státě nebo provincii bydliště nebo že jste plnoletost ve vašem státě nebo provincii bydliště a udělili jste nám svůj souhlas s tím, aby kdokoli z vašich nezletilých závislých osob mohl používat tyto stránky.
Nesmíte používat naše produkty k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu, ani nesmíte při používání služby porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (včetně, nikoli však výhradně, zákonů o autorských právech).
Nesmíte přenášet žádné červy nebo viry ani žádný kód destruktivní povahy.
Porušení nebo porušení kterékoli z Podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich Služeb.

ČÁST 2 – OBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo odmítnout službu komukoli z jakéhokoli důvodu a kdykoli.
Berete na vědomí, že váš obsah (nezahrnující informace o kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaný a může zahrnovat (a) přenosy přes různé sítě; a b) změny za účelem přizpůsobení a přizpůsobení technickým požadavkům propojovacích sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou při přenosu přes sítě vždy zašifrovány.
Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat ani využívat žádnou část Služby, používání Služby nebo přístup ke Službě nebo jakýkoli kontakt na webu, jehož prostřednictvím je služba poskytována, bez výslovného písemného povolení od nás.
Nadpisy použité v této smlouvě jsou zahrnuty pouze pro pohodlí a nebudou omezovat ani jinak ovlivňovat tyto podmínky.

ČÁST 3 – PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍ

Nejsme zodpovědní, pokud informace zpřístupněné na této stránce nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na těchto stránkách je poskytován pouze pro obecné informace a nemělo by se na něj spoléhat ani používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo aktuálnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na této stránce je na vaše vlastní riziko.
Tento web může obsahovat určité historické informace. Historické informace nutně nejsou aktuální a jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit obsah těchto stránek, ale nejsme povinni aktualizovat jakékoli informace na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat změny na našich stránkách.

ČÁST 4 – ÚPRAVY SLUŽBY A CENY

Ceny našich produktů se mohou bez upozornění změnit.
Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit nebo ukončit službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah) bez předchozího upozornění.
Neneseme vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost za jakékoli úpravy, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby.

ČÁST 5 – PRODUKTY NEBO SLUŽBY (pokud jsou použitelné)

Některé produkty nebo služby mohou být dostupné výhradně online prostřednictvím webové stránky. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a lze je vrátit nebo vyměnit pouze v souladu s našimi Zásadami vrácení.
Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy a obrázky našich produktů, které se objevují v obchodě. Nemůžeme zaručit, že zobrazení jakékoli barvy na monitoru vašeho počítače bude přesné.
Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, omezit prodej našich produktů nebo služeb jakékoli osobě, zeměpisné oblasti nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoli produktů nebo služeb, které nabízíme. Veškeré popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli bez upozornění změnit podle vlastního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit výrobu jakéhokoli produktu. Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu nebo služby učiněná na této stránce je neplatná tam, kde je zakázána.
Nezaručujeme, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiného materiálu, který jste zakoupili nebo získali, splní vaše očekávání, ani že budou opraveny jakékoli chyby ve Službě.

ČÁST 6 – PŘESNOST ÚDAJE O ÚČTU A ÚČTU

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Podle vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupená na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané stejným zákaznickým účtem nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a/nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a/nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušení objednávky, můžeme se vás pokusit upozornit kontaktováním e-mailu a/nebo fakturační adresy/telefonního čísla poskytnutého v době vytvoření objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho úsudku zdají být zadávány prodejci, prodejci nebo distributory.

Souhlasíte s tím, že u všech nákupů provedených v našem obchodě poskytnete aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu. Souhlasíte s tím, že neprodleně aktualizujete svůj účet a další informace, včetně vaší e-mailové adresy a čísel kreditních karet a data vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby.

Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách vrácení.

ČÁST 7 – VOLITELNÉ NÁSTROJE

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, které nesledujeme, nemáme nad nimi kontrolu ani vstupy.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“, bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli schválení. Neneseme žádnou odpovědnost vyplývající z nebo související s vaším používáním volitelných nástrojů třetích stran.
Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím webu je zcela na vaše vlastní riziko a uvážení a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, za kterých jsou nástroje poskytovány příslušnými poskytovateli třetích stran, a souhlasíte s nimi. ).
V budoucnu můžeme také nabízet nové služby a/nebo funkce prostřednictvím webových stránek (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové funkce a/nebo služby také podléhají těmto Podmínkám služby.

ČÁST 8 – ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Některý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály od třetích stran.
Odkazy třetích stran na této stránce vás mohou přesměrovat na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme odpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost ani odpovědnost za jakékoli materiály nebo webové stránky třetích stran nebo za jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.
Neneseme odpovědnost za žádné škody nebo škody související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s jakýmikoli webovými stránkami třetích stran. Pečlivě si přečtěte zásady a postupy třetí strany a ujistěte se, že jim rozumíte, než se pustíte do jakékoli transakce. Stížnosti, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na třetí stranu.

ČÁST 9 – UŽIVATELSKÉ KOMENTÁŘE, ZPĚTNÁ VAZBA A DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

Pokud na naši žádost odešlete určité konkrétní příspěvky (například soutěžní příspěvky) nebo bez naší žádosti zašlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně „komentáře“), souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat , překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám předáte. Nejsme a nebudeme povinni (1) zachovávat důvěrnost jakýchkoli komentářů; (2) zaplatit náhradu za jakékoli připomínky; nebo (3) reagovat na jakékoli komentáře.
Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, o kterém na základě našeho uvážení rozhodneme, že je nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodný nebo porušuje duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto Podmínky služby.
Souhlasíte s tím, že vaše komentáře neporuší žádná práva žádné třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat urážlivý nebo jinak nezákonný, urážlivý nebo obscénní materiál ani žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný než vy, ani nás nebo třetí strany jinak uvádět v omyl ohledně původu jakýchkoli komentářů. Jste výhradně odpovědní za jakékoli komentáře, které učiníte, a jejich přesnost. Neneseme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli komentáře zveřejněné vámi nebo jakoukoli třetí stranou.

ČÁST 10 – OSOBNÍ INFORMACE

Vaše odesílání osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Chcete-li zobrazit naše Zásady ochrany osobních údajů.

ČÁST 11 – CHYBY, NEPŘESNOSTI A VYPADÁNÍ

Příležitostně se na našich stránkách nebo ve službě mohou vyskytovat informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, akcí , nabídky, poplatky za dopravu produktů, doby přepravy a dostupnost. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce nepřesné, a to kdykoli bez předchozího upozornění (včetně poté, co jste objednávku odeslali). .
Nezavazujeme se aktualizovat, upravovat nebo objasňovat informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce, včetně, bez omezení, informací o cenách, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. Žádné specifikované datum aktualizace nebo aktualizace použité ve službě nebo na jakékoli související webové stránce by nemělo být považováno za označení, že všechny informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce byly změněny nebo aktualizovány.

ČÁST 12 – ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Kromě dalších zákazů uvedených v podmínkách služby máte zakázáno používat stránky nebo jejich obsah: (a) pro jakýkoli nezákonný účel; (b) vyzývat ostatní, aby prováděli jakékoli nezákonné činy nebo se na nich podíleli; (c) porušovat jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní nařízení; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví jiných osob; (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, ubližovat, pomlouvat, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnosti nebo zdravotního postižení; f) předkládat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje ostatních; (i) spam, phishing, pharm, záminka, pavouk, procházení nebo škrábání; (j) pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky z důvodu porušení některého ze zakázaných použití.

ČÁST 13 - ODMÍTNUTÍ ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, neprohlašujeme ani nezaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat používáním služby, budou přesné nebo spolehlivé.
Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme službu odebrat na dobu neurčitou nebo službu kdykoli zrušit, aniž bychom vás o tom informovali.
Výslovně souhlasíte s tím, že používání nebo nemožnost používat službu je na vaše výhradní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které vám jsou prostřednictvím služby dodány, jsou (kromě případů, které jsme výslovně uvedli) poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ pro vaše použití, bez jakéhokoli zastoupení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládané, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, obchodovatelné kvality, vhodnosti pro konkrétní účel, trvanlivosti, titulu a neporušování práv.
V žádném případě Copycat Fragrances, naši ředitelé, důstojníci, zaměstnanci, přidružené společnosti, agenti, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí nenesou odpovědnost za jakékoli zranění, ztrátu, nárok nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, trestné , zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně, bez omezení, ušlého zisku, ušlého příjmu, ušlých úspor, ztráty dat, nákladů na výměnu nebo jakýchkoli podobných škod, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jinak , vyplývající z vašeho používání kterékoli služby nebo jakýchkoli produktů získaných pomocí této služby, nebo z jakéhokoli jiného nároku souvisejícího jakýmkoli způsobem s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, včetně, ale nejen, jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakékoli obsahu nebo jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku používání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, ​​přenášeného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím služby, a to i v případě, že jste o tom byli informováni. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v takových státech nebo jurisdikcích bude naše odpovědnost omezena na maximální rozsah povolený zákonem.

ČÁST 14 – ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete hájit a chránit Copycat Fragrances a naši mateřskou společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, úředníky, ředitele, zástupce, dodavatele, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatelé, dodavatelé, stážisté a zaměstnanci, bez jakýchkoli nároků nebo požadavků, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vznesených jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo vyplývající z vašeho porušení těchto podmínek služby nebo dokumentů, které obsahují odkazem, nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

ČÁST 15 – ODDĚLITELNOST

V případě, že bude jakékoli ustanovení těchto podmínek služby shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, bude toto ustanovení přesto vymahatelné v maximálním rozsahu povoleném příslušnými zákona a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto podmínek služby, takové rozhodnutí neovlivní platnost a vymahatelnost jakýchkoli ostatních zbývajících ustanovení.

ČÁST 16 – UKONČENÍ

Závazky a závazky stran vzniklé před datem ukončení zůstávají v platnosti i po ukončení této smlouvy pro všechny účely.
Tyto podmínky služby jsou účinné, dokud a dokud je neukončíte vy nebo my. Tyto podmínky služby můžete kdykoli ukončit tím, že nám oznámíte, že si již nepřejete používat naše služby, nebo když přestanete používat naše stránky.
Pokud podle našeho výhradního úsudku nedodržíte nebo se domníváme, že jste nedodrželi jakoukoli podmínku nebo ustanovení těchto smluvních podmínek, můžeme také tuto smlouvu kdykoli bez upozornění ukončit a vy zůstanete odpovědní za všechny částky splatné do data ukončení včetně; a/nebo vám v souladu s tím může odepřít přístup k našim Službám (nebo jakékoli jejich části).

ODDÍL 17 – CELÁ SMLOUVA

Neschopnost uplatňovat nebo vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení těchto podmínek služby neznamená vzdání se takového práva nebo ustanovení.
Tyto podmínky služby a jakékoli zásady nebo provozní pravidla zveřejněná na tomto webu nebo v souvislosti se službou představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání služby, přičemž nahrazují jakékoli předchozí nebo současné dohody, komunikace a návrhy, ať už ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (včetně, ale nikoli výhradně, jakýchkoli předchozích verzí podmínek služby).
Jakékoli nejasnosti ve výkladu těchto podmínek služby nelze vykládat proti straně, která je sepsala.

ČÁST 18 – ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto podmínky služby a jakékoli samostatné smlouvy, kterými vám poskytujeme služby, se budou řídit a vykládat v souladu se zákony Spojeného království.

ČÁST 19 – ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY

Na této stránce si můžete kdykoli přečíst nejaktuálnější verzi podmínek služby.
Vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto podmínek služby zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na našich webových stránkách. Vaše další používání nebo přístup k naší webové stránce nebo službě po zveřejnění jakýchkoli změn těchto podmínek služby představuje přijetí těchto změn.

ČÁST 20 – PODMÍNKY MARKETINGOVÉHO PROGRAMU SMS/MMS MOBILNÍCH ZPRÁV

Copycat Fragrances (dále jen „My“, „Nás“, „Naše“) nabízí program pro zasílání mobilních zpráv (dále jen „Program“ ), kterou souhlasíte s používáním a účastí v souladu s těmito smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů (dále jen „smlouva“). Přihlášením do kteréhokoli z našich programů nebo účastí v něm přijímáte a souhlasíte s těmito podmínkami, včetně, bez omezení, vašeho souhlasu s řešením jakýchkoli sporů s námi prostřednictvím závazného rozhodčího řízení pouze pro jednotlivce, jak je podrobně popsáno v části „Řešení sporů“. “ níže. Tato smlouva je omezena na program a není určena k úpravě jiných podmínek a zásad nebo zásad ochrany osobních údajů, které mohou řídit vztah mezi vámi a námi v jiných kontextech.

Přihlášení uživatele: Program umožňuje uživatelům přijímat mobilní zprávy SMS/MMS potvrzením přihlášení k programu, například prostřednictvím online nebo aplikačních registračních formulářů. Bez ohledu na způsob přihlášení, který jste použili k připojení k programu, souhlasíte s tím, že tato smlouva se vztahuje na vaši účast v programu. Účastí v Programu souhlasíte s přijímáním automaticky vytáčených nebo předem nahraných marketingových mobilních zpráv na telefonní číslo spojené s vaším přihlášením a jste srozuměni s tím, že k nákupu od nás není vyžadován souhlas. I když souhlasíte s přijímáním zpráv zasílaných pomocí automatického vytáčení, výše uvedené nebude vykládáno tak, aby naznačovalo nebo naznačovalo, že některé nebo všechny naše mobilní zprávy jsou odesílány pomocí systému automatického vytáčení telefonního čísla („ATDS“ nebo „autodialer“). Mohou být účtovány poplatky za zprávy a data.

Odhlášení uživatele: Pokud si nepřejete pokračovat v účasti v programu nebo již nesouhlasíte s touto smlouvou, souhlasíte s tím, že odpovíte STOP, END, CANCEL, UNSUBSCRIBE nebo QUIT na jakoukoli mobilní zprávu od nás v k odhlášení z Programu. Můžete obdržet další mobilní zprávu potvrzující vaše rozhodnutí odhlásit se. Chápete a souhlasíte s tím, že výše uvedené možnosti jsou jedinými rozumnými způsoby odhlášení. Berete také na vědomí a souhlasíte s tím, že jakýkoli jiný způsob odhlášení, včetně mimo jiné textových zpráv jiných než výše uvedených nebo ústního požadavku jednoho z našich zaměstnanců, aby vás odstranil z našeho seznamu, není přiměřeným prostředkem k odhlášení. .

Povinnost informovat a odškodnit: Pokud kdykoli zamýšlíte přestat používat číslo mobilního telefonu, které bylo použito k předplacení programu, včetně zrušení vašeho plánu služeb nebo prodeje či převodu telefonního čísla na jinou stranu souhlasíte s tím, že před ukončením používání čísla mobilního telefonu dokončíte výše uvedený proces odhlášení uživatele. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že váš souhlas s tím je podstatnou součástí těchto podmínek. Dále souhlasíte s tím, že pokud přestanete používat své mobilní telefonní číslo, aniž byste nás o takové změně informovali, souhlasíte s tím, že ponesete odpovědnost za veškeré náklady (včetně poplatků za právní zastoupení) a závazky, které nám nebo jakékoli straně, která pomáhá při doručování mobilních zpráv v důsledku nároků vznesených jednotlivci (osobami), kterým bylo později přiděleno toto mobilní telefonní číslo. Tato povinnost a dohoda přetrvá i po zrušení nebo ukončení vaší smlouvy o účasti v jakémkoli z našich programů.

Souhlasíte s tím, že nás odškodníte, budete bránit a ochráníte nás před jakýmkoli nárokem nebo závazkem vyplývajícím z toho, že jste nám neoznámili změnu v informacích, které jste poskytli, včetně jakéhokoli nároku nebo odpovědnosti podle spotřebitele po telefonu ochranný zákon, 47 u.sC § 227 a násl.nebo podobnými státními a federálními zákony a veškerými předpisy vyhlášenými v nich vyplývajícími z toho, že jsme se vás pokusili kontaktovat na vámi poskytnutém mobilním telefonním čísle.

Popis programu: Bez omezení rozsahu programu mohou uživatelé, kteří se přihlásí do programu, očekávat, že budou dostávat zprávy týkající se marketingu a prodeje digitálních a fyzických produktů, služeb a událostí.

Cena a frekvence: Mohou být účtovány poplatky za zprávy a data. Program zahrnuje opakující se mobilní zprávy a další mobilní zprávy mohou být pravidelně zasílány na základě vaší interakce s námi.

Pokyny k podpoře: Chcete-li získat podporu týkající se Programu, odešlete textovou zprávu „HELP“ na číslo, ze kterého jste obdrželi zprávy, nebo nám zašlete e-mail na adresu copycatfragrances@hotmail.com. Plea, všimněte si, že použití této e-mailové adresy není přijatelným způsobem odhlášení programu. Odhlášení musí být předloženo v souladu s postupy uvedenými výše.

Zveřejnění MMS: Program bude odesílat SMS TM (koncové zprávy), pokud vaše mobilní zařízení nepodporuje zasílání zpráv MMS.

Naše vyloučení záruky: Program je nabízen „tak, jak je“ a nemusí být vždy dostupný ve všech oblastech a nemusí nadále fungovat v případě produktu, softwaru, krytí nebo další změny provedené vaším bezdrátovým operátorem. Neneseme odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo selhání při přijímání jakýchkoli mobilních zpráv spojených s tímto programem. Doručování mobilních zpráv podléhá účinnému přenosu od vašeho poskytovatele bezdrátových služeb/operátora sítě a je mimo naši kontrolu. T-Mobile neručí za zpožděné nebo nedoručené mobilní zprávy.

Požadavky na účastníka: Musíte mít vlastní bezdrátové zařízení schopné obousměrného zasílání zpráv, používat zúčastněného bezdrátového operátora a být předplatitelem bezdrátové služby se službou textových zpráv. Ne všichni poskytovatelé mobilních telefonů poskytují služby nezbytné k účasti. Konkrétní pokyny k zasílání textových zpráv zkontrolujte ve schopnostech svého telefonu.

Věkové omezení: Pokud je vám méně než třináct (13) let, nesmíte používat platformu. Pokud používáte platformu nebo se s ní zapojujete a je vám mezi třinácti (13) a osmnácti (18) lety, musíte k tomu mít svolení rodiče nebo zákonného zástupce. Používáním platformy nebo zapojením se do platformy berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vám není méně než třináct (13) let, je vám mezi třinácti (13) a osmnácti (18) a máte svolení svého rodiče nebo zákonného zástupce používat nebo se zapojují do platformy nebo jsou ve vaší jurisdikci plnoletí. Používáním nebo zapojením se do platformy také berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vám platný zákon vaší jurisdikce umožňuje platformu používat a/nebo se s ní zapojit.

Zakázaný obsah: Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že prostřednictvím platformy nebudete odesílat žádný zakázaný obsah. Zakázaný obsah zahrnuje:

– jakýkoli podvodný, urážlivý, hanlivý, skandální, výhružný, obtěžující nebo pronásledující obsah;

– nevhodný obsah, včetně nadávek, obscénnosti, lascivity, násilí, fanatismu, nenávisti a diskriminace na základě rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, postižení, sexuální orientace nebo věku;

- Pirátské počítačové programy, viry, červi, trojské koně nebo jiný škodlivý kód;

- Jakýkoli produkt, služba nebo propagace, která je nezákonná tam, kde je takový produkt, služba nebo propagace obdržena;

- Jakýkoli obsah, který zahrnuje osobní zdravotní informace chráněné zdravotním pojištěním a/nebo na ně odkazuje. Zákon o přenositelnosti a odpovědnosti („HIPAA“) nebo zákon o zdravotnických informačních technologiích pro ekonomické a klinické zdraví („HITEC“); a

- Jakýkoli další obsah, který je zakázán platným zákonem v jurisdikci, ze které je zpráva odeslána.

Řešení sporů: V případě, že dojde ke sporu, nároku nebo sporu mezi vámi a námi nebo mezi vámi a společností Stodge, LLC d/b/a Postscript nebo jakýmkoli jiným poskytovatelem služeb třetí strany jednajícím V našem zastoupení přenášíme mobilní zprávy v rámci programu, které vyplývají z federálních nebo státních zákonných nároků, nároků podle obecného práva, této smlouvy nebo jejich porušení, ukončení, vymáhání, výkladu nebo platnosti, včetně určení rozsah nebo použitelnost této smlouvy k arbitráži, takovému sporu, nároku nebo kontroverzi bude v maximálním rozsahu povoleném zákonem stanovena arbitráží ve Spojeném království před jedním rozhodcem.

Strany souhlasí s předložením sporu k závaznému rozhodčímu řízení v souladu s Obchodními arbitrážními pravidly Americké arbitrážní asociace („AAA“) v té době platnými. Není-li v tomto dokumentu stanoveno jinak, bude rozhodce uplatňovat hmotné právo federálního soudního obvodu, ve kterém se nachází hlavní sídlo společnosti Copycat Fragrances, bez ohledu na jeho kolizní normy. Do deseti (10) kalendářních dnů od doručení žádosti o rozhodčí řízení straně musí strany společně vybrat rozhodce s alespoň pětiletou praxí v této funkci, který má znalosti a zkušenosti s předmětem sporu. Pokud se strany do deseti (10) kalendářních dnů nedohodnou na rozhodci, může strana požádat AAA o jmenování rozhodce, který musí splňovat stejný požadavek na praxi. V případě sporu rozhodce rozhodne o vymahatelnosti a výkladu této rozhodčí smlouvy v souladu s federálním zákonem o arbitráži („FAA“). Strany se také dohodly, že namísto hledání nouzového soudního příkazu se použijí pravidla AAA upravující mimořádná ochranná opatření. Rozhodnutí rozhodce bude konečné a závazné a žádná strana nebude mít právo na odvolání kromě těch, která jsou uvedena v části 10 FAA. Každá strana ponese svůj podíl na poplatcích zaplacených za rozhodce a vedení rozhodčího řízení; rozhodce však bude mít pravomoc nařídit jedné straně, aby zaplatila všechny nebo část těchto poplatků jako součást dobře odůvodněného rozhodnutí. Strany se dohodly, že rozhodce bude mít pravomoc přiznávat odměny za právní zastoupení pouze v rozsahu výslovně povoleném zákonem nebo smlouvou. Rozhodce nemá pravomoc udělovat náhradu škody s represivní funkcí a každá strana se tímto vzdává jakéhokoli práva požadovat nebo vymáhat náhradu škody s represivní funkcí v souvislosti s jakýmkoli sporem řešeným arbitráží. Strany souhlasí s tím, že budou rozhodovat výhradně na individuálním základě, a tato dohoda nepovoluje třídní arbitráž ani žádné nároky vznesené jako žalující strana nebo člen třídy v žádném třídním nebo reprezentativním arbitrážním řízení. S výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon, nesmí žádná strana ani rozhodce zveřejnit existenci, obsah nebo výsledky jakéhokoli rozhodčího řízení bez předchozího písemného souhlasu obou stran, ledaže by se jednalo o ochranu nebo uplatnění zákonného práva. Pokud je jakákoli podmínka nebo ustanovení tohoto oddílu neplatná, nezákonná nebo nevymahatelná v jakékoli jurisdikci, taková neplatnost, nezákonnost nebo nevymahatelnost neovlivní žádnou jinou podmínku nebo ustanovení tohoto oddílu ani zneplatní nebo učiní nevymahatelnou takovou podmínku nebo ustanovení v jakékoli jiné jurisdikci. . Pokud z jakéhokoli důvodu spor probíhá u soudu spíše než v rozhodčím řízení, strany se tímto zříkají jakéhokoli práva na soudní řízení před porotou. Toto ustanovení o rozhodčím řízení přetrvá i po zrušení nebo ukončení vaší smlouvy o účasti v jakémkoli z našich programů.

Různé: Zaručujete a prohlašujete nám, že máte všechna potřebná práva, pravomoc a oprávnění souhlasit s těmito Podmínkami a plnit své povinnosti podle nich, a nic obsaženého v této Smlouvě nebo při plnění takových závazků nebude porušíte jakoukoli jinou smlouvu nebo závazek. Pokud kterákoli strana v jakémkoli ohledu neuplatní jakékoli právo zde uvedené, nebude to považováno za vzdání se jakýchkoli dalších práv podle této smlouvy. Pokud bude jakékoli ustanovení této smlouvy shledáno nevymahatelným nebo neplatným, bude toto ustanovení omezeno nebo odstraněno na minimální nezbytnou míru, aby tato smlouva jinak zůstala v plné platnosti a účinnosti a vymahatelná. Jakékoli nové funkce, změny, aktualizace nebo vylepšení programu podléhají této smlouvě, pokud není výslovně písemně uvedeno jinak. Vyhrazujeme si právo tuto smlouvu čas od času změnit. Veškeré aktualizace této smlouvy vám budou sděleny. Berete na vědomí svou odpovědnost si tuto Smlouvu čas od času přečíst a být si vědom všech takových změn. Pokračováním v účasti v programu po jakýchkoli takových změnách přijímáte tuto smlouvu v platném znění.

ČÁST 21 – KONTAKTNÍ INFORMACE

Dotazy ohledně podmínek služby nám zasílejte na adresu info@copycatfragraces.co.uk

Registrovaná adresa -
Jednotka 2
Manor Court
Manor Mill Lane
Leeds
LS11 8LQ